Sedan 2011 finns det unika möjligheter för unga idrottstalanger att kombinera utbildning och specialidrott. Tack vare den nationella idrottsutbildningen (NIU), som kräver godkännande av både ett specialidrottsförbund och Skolverket, kan tusentals ungdomar idag både elitsatsa inom sin idrott och samtidigt rustas med lika goda kunskaper som alla andra gymnasieelever. Men nu riskerar tyvärr beslut från Skolinspektionen att sätta stopp för dessa möjligheter.

På Vreta Utbildningscentrum i Vreta kloster kan elever bo, träna på skoltid och ha hästen uppstallad där, vilket ger elever en unik möjlighet att satsa på skolan och sin idrott samtidigt. Träna och tävla på sin tävlingshäst under skoltid på gymnasiet är en förmån, detta ska leda till att du efter avslutad skolgång ska kunna bli tävlingsryttare och tävla på nationell nivå.

Nu har Skolinspektionen i Linköping gjort en tillsyn i Vreta och de konstaterar att huvudmannen inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Skolinspektionen menar att skolan måste ta bort kravet på egen häst till utbildningen när de går NIU-Ridsport på Vreta Utbildningscentrum. Det är svårt att nå elitnivå utan egen utrustning. Det krävs enorma insatser innan en elev ens kommer så långt så de kommer in på ett NIU. Inom ridsporten tränar, tävlar och utvecklas man dessutom som ett ekipage, ryttare och häst tillsammans.

Även på Berga Naturbruksgymnasium utanför Stockholm har man sedan 2016 bedrivit NIU inom ridsport. Berga har dock redan tvingats stänga ner sin NIU-utbildning efter en tillsyn med samma slutsats, att de menar att huvudmannen inte uppfyller författningskraven avseende att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Det här är en tragedi för hela ridsportsverige och för alla dessa ungdomar som berörs.

Skolinspektionens beslut riskerar också att bli prejudicerande för alla idrottsgymnasier, eftersom ingen idrottsutbildning på elitnivå egentligen är gratis. Som jämförelse kostar både golf- och hockeyutrustning tusentals kronor och det förekommer att elitsatsande längdskidåkare har upp till 20 par skidor, också på gymnasienivå. I fallet med Vreta så kommer de att kunna fortsätta utbildningen, men andra kan komma att behöva lägga ner.

Självklart ska huvudprincipen i den svenska skolan vara att all utbildning ska vara avgiftsfri. Men samtidigt måste det också gå att bevara de unika möjligheter som finns i svensk skola för att unga idrottstalanger både ska kunna elitsatsa och skaffa sig en gymnasieutbildning som de också kan falla tillbaka på. Tanken med ett NIU är att en elev ska nå nationell elit efter avslutade studier för att sedan komma vidare i sin sport efteråt. Men utan utrustning kommer man inte då heller särskilt långt.

Om Skolinspektionen säger nej till NIU runt om på våra gymnasier så betyder det att alla idrottsgymnasier är i fara. Det är en fara för hela idrottssverige. Är det då rätt att ingen ska få elitsatsa om inte alla kan göra det? Vi säger nej.

Vi säger heja ungdomsidrotten och vi säger ja till NIU på Vreta utbildningscentrum, Berga Naturbruksgymnasium och andra ställen. Ni behövs. Därför kommer vi att göra vad vi kan för att tydliggöra lagar och regler för att ni ska kunna finnas kvar och odla nya svenska idrottstalanger. Debatt har skett i riksdagen, men tyvärr är det inget utbildningsminister Anna Ekström (S) tänker sig ta tag i. Vi ger dock inte upp, vi kommer att stå upp för Sveriges ungdomsidrott och skola, varje dag.

Alexandra Anstrell (M)

Maria Stockhaus (M)

John Widegren (M)

John Weinerhall (M)

Betty Malmberg (M)