Debatt Att USA Hoppas av Parisavtalet är djupt tragiskt och innebär ett allvarligt tempotapp just när vi behöver öka ambitionerna. Men därför är det troligen positivt att USA lämnar Parisavtalet:

1. Parisavtalet överlever utan Trump. För att avtalet skulle träda i kraft krävdes att det ratificerades av minst 55 länder som står för minst 55% av de globala utsläppen. Dessa krav uppfylldes i rekordfart och avtalet trädde i kraft på mindre än ett år. Vi är nu uppe i 147 länder som tillsammans står för över 90% av de samlade utsläppen. Dessutom upphör inte avtalet att gälla även om fler länder än USA skulle välja att lämna.

2. Inom klimatförhandlingarna kan den som kämpar emot förstöra mycket. Genom åren har FN:s klimatarbete sinkats och försvårats när länder som Kanada, Australien, Ryssland och i viss mån Polen aktivt motverkat arbetet - vilket de kunnat mycket tack vare att beslut tas enhälligt och varje medlemsland alltså har vetorätt. Det är närmast självklart att en Trumpadministration som stannat kvar i klimatförhandlingarna skulle bli en rejäl bromskloss för FN:s klimatarbete.

3. Utan USA kan avtalet stärkas. Parisavtalet är medvetet vagt och icke-bindande, mycket av hänsyn till USA; ett juridiskt starkare avtal hade Obama behövt låta kongressen besluta om och där hade det inte gått igenom. När världen inte längre behöver ta dessa hänsyn, öppnas en möjlighet för starkare avtal genom att möjliggöra mer långtgående regler för hur avtalet ska tolkas och genomföras.

4. Andra länder och delstater träder fram. En så klimatmässigt rutten administration som Trump framkallar motreaktioner; alltifrån delstater som Kalifornien, som sluter klimatavtal med omvärlden, till stormakter som Kina som ser en chans att ta ledarskap. Även Sverige med sina uttalade ambitioner att vara ett klimatmässigt föregångsland får en viktigare roll.

5. Näringslivets roll stärks. Omedelbart efter valet av Trump, vädjade hundratals vd:ar för ledande företag till klimatförhandlarna att inte släppa Parisavtalet som gett den långsiktiga inriktning näringslivet behöver. Med ett USA utanför klimatförhandlingarna, förstärks företagens roll.

Flera av argumenten för att Trump borde ha stannat är orealistiska, som att administrationen ska låta sig kuvas eller övertygas om de är kvar, eller att USA då lever upp till de löften om klimatfinansiering som Obama gav. Den notan får vi andra splitta mellan oss, oavsett om Trump är kvar i FN:s klimatarbete eller inte.

Trumps klimatvidriga beteende är djupt olyckligt, men av två onda ting är det sannolikt mindre destruktivt att hans administration nu lämnar FN:s klimatförhandllingar om Parisavtalet än att de hade stannat kvar. När USA nu lämnar, heter den största förloraren Donald Trump.