Nästan 8 av 10 ledamöter i Östergötlands bolagsstyrelser är män, enligt en färsk undersökning bland de 200 största företagen. Styrelsen utgör företagets viktigaste resurs. Det är styrelsen som ska styra företaget mot framtiden, fatta de avgörande strategiska besluten och säkra bolagets fortsatta framgång. Studier visar att jämställdhet i styrelserummen lönar sig.

Varför går då utvecklingen så långsamt? I undersökningen angav 73 procent av de östgötska företagen att de inte hade en uttalad målsättning att eftersträva en jämställd styrelse. 74 procent svarade också att de inte arbetar för att öka andelen kvinnor i styrelsen. De siffrorna kan mycket väl vara en delförklaring, liksom att man framförallt söker nya styrelseledamöter genom personliga nätverk eller internt via ägare.

Vi hör ofta valberedningar hävda att det är svårt att hitta kvinnor som både vill och har rätt kompetens för ett styrelseuppdrag. Det var en av anledningarna till att Q-gruppen och Handelskammaren för två år sedan skapade 100-listan – en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor som med kunskap och erfarenhet kan bidra i regionens bolagsstyrelser.

Gensvaret har varit stort vilket bevisar att vår region har en outnyttjad potential av styrelsekompetenta kvinnor som vill och kan bidra i fler styrelser eller tillträda sitt första styrelseuppdrag. 50 procent av bolagen i undersökningen angav att de saknade styrelsekompetens inom marknadsföring och 31 procent angav att de saknade styrelsekompetens inom tillväxt och HR. Detta är kompetenser som många av kvinnorna på 100-listan besitter – här finns alltså både utbud och efterfrågan!