Debatt Nyligen lade regeringen fram sin vårbudget för 2016. Den demonstrerar med all önskvärd tydlighet att regeringens intresse för jordbruk och landsbygden är synnerligen begränsat. Det enda vi ser är en omfördelning inom utgiftsområdet för de areella näringarna på blygsamma 37 miljoner till förmån för mjölkbönderna, fast pengarna i plockas alltså från landsbygdsprogrammets budget för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. I en statsbudget på nästan 900 miljarder är detta att i vilket fall att betrakta som avrundningspengar.

Vi i Sverigedemokraterna anser att detta ointresse för landsbygdens villkor är olyckligt. Enligt Riksdagens regler får vi själva som oppositionsparti inte föreslå några nya satsningar i vårbudgeten, men vi har sedan tidigare en solid politik att falla tillbaka på.

Jordbruk och skogsbruk skapar arbetstillfällen och genererar viktiga råvarubaser för värdeskapande förädlingskedjor i hela samhället. Här sammanstrålar ekonomiska och kulturella värden, vetenskap och ny teknik går hand i hand med svenskt kulturlandskap och svenska traditioner. Därför vill vi se en sänkning av skatten på diesel för jord- och skogsbruk till dansk nivå, vilket skulle ge många företag på landsbygden ekonomiskt spelrum och tryggheten att fortsätta att satsa på sina verksamheter.

Vi vill också se en betesersättning på tusen kronor per mjölkko och år som ett sätt att värna den svenska beteslagstiftningen och samtidigt ge svenska mjölkbönder en ärlig chans att nå rimlig lönsamhet. Det är för övrigt ett förslag vi driver gemensamt med Kristdemokraterna. Andra satsningar är mer generella, såsom höjda reseavdrag och kraftigt reducerade löneavgifter för småföretag. I ett litet mer visionärt perspektiv vill vi se kraftiga incitament att gå från bidrag till arbete och i vårbudgeten lyfter vi fram vårt förslag med en skattebefrielse på inkomster upp till 150 000 per år.

Vi noterar att invandringens direkta avtryck i statsbudgeten kan uppskattas till mer än 100 miljarder. Samtidigt får nödvändiga satsningar på landsbygden stryka på foten. Vi i Sverigedemokraterna har ingen sedelpress och vi står för bibehållen välfärd, ett rimligt skatteuttag och inte minst balans i statens finanser. Våra satsningar på landsbygden finansierar vi genom att vara mer återhållsamma än regeringen med utgifter för klimatpolitik och nya reservatsbildningar.

Vi ser att Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna har tagit intressanta initiativ som skulle gynna landsbygdens utveckling om de genomfördes. Men vad hjälper det när man inte riktigt menar allvar. Så fort det blir budgetomröstning i riksdagen så avstår allianspartierna från att samverka och följer därmed i praktiken den unkna gamla decemberöverenskommelsen. Det är knappast att värna landsbygdens intressen.