Bilden av aktivister behöver breddas

Varför väljer NT att betona störning och brott istället för den goda intentionen? Det undrar tre aktivister i nätverket Extinction Rebellion.

I två reportage om Extinction Rebellion (XR) i Folkbladet respektive Norrköpings Tidningar visas två helt olika bilder av XR och den aktion vi genomförde vid lucia i december. Rubriken i Folkbladet löd: "De lussar för en mer hållbar värld" och i NT "Deras plan: Skapa störningar".

Utifrån NT:s bild kan vi uppfattas som en grupp som vill störa folk i vardagen med olagliga medel så de inte kan komma till jobbet. Utifrån Folkbladets bild kan vi uppfattas som en grupp som lussar för en hållbar värld i ett välvilligt försök att uppmärksamma omgivningen om att vi behöver vakna till och ställa om. 

Det är inte konstigt att samma aktion kan beskrivas på olika sätt. Vi förstår att åsikterna kring en aktivistgrupp som vår ser olika ut. Alla håller inte med om att vårt tillvägagångssätt är det mest hjälpsamma sättet att agera på i klimatkrisen, och så ska det ju vara. Olika sätt behövs! 

Det vi har svårare att förstå och nu också öppet undrar är: Hur kommer det sig att NT väljer att vinkla XR på just det här sättet? Hur ställer sig NT till klimatkrisen och de civila försök som görs för att försöka förändra den? Varför väljer NT att betona störning och brott istället för den goda intentionen och syftet vi försöker åstadkomma? 

Den här motsägande bilden mellan NT och Folkbladet belyser också medias vitala ansvar i sin spegling av samhällsfrågor! Vi vill påkalla medias viktiga roll i klimatfrågan – vi behöver er!

Apropå vårt tillvägagångsätt vill vi också förtydliga ett par saker. NT skriver att XR sysslar med något ”de kallar fredlig civil olydnad”. Civil olydnad är inget påhitt från XR utan en väletablerad metod. Det är inget vi gör av lättja eller uppmärksamhetsbehov. Fredlig civil olydnad skapar inte störningar i vardagen för att förstöra för andra, utan för att hjälpa varandra att bli medvetna om ohållbarheten vår situation och ge mod åt politiker att göra avgörande förändringar.

Varför, NT, lyfts inget av detta fram? 

Vi vill även förtydliga att bilden av aktivister behöver breddas. Vi i XR är en allsköns blandning av hoppfulla, arga, ibland vilsna oftast glada och handlingskraftiga människor som tillsammans vill engagera oss i klimatfrågan. Alla kan vara med oberoende av politisk hållning. Du behöver inte vara obstinat eller av starka åsikter. Du behöver vara villig att agera utifrån den akuta kris vi står inför, på ditt sätt! 

Så det sista förtydligandet: Det som är bra för klimatet är ofta bra för människors hälsa. Psykologerna i boken "Klimatpsykologi" (Natur & Kultur 2019) betonar hur människor ofta mår bra av att engagera sig i något de tror på, tillsammans med andra. 

Aktivism och klimatanpassning behöver alltså inte sänka livskvalité utan kanske till och med höjer den. Många människor är förtvivlade för det som händer med vår planet. De behöver få agera i gemenskap med andra för att hitta mening i den kris vi står inför. Social organisering och fredlig civil olydnad är vårt sätt. Vilket är ditt?  

Matilda Berg, Helena Wikner, Sebastian Dahl
XR 

Svar:

Folkbladet och NT har olika ansvariga utgivare, därför är det helt i sin ordning att redaktionerna väljer olika vinklar i nyhetsbevakningen. 

Som ansvarig utgivare för NT anser jag att artikeln ligger helt i linje med fri och oberoende journalistik. Journalistik är inte att ta politisk ställning utan att sakligt bevaka händelser och skeenden. 

Att ha ett självständigt förhållningssätt till olika politiska grupper, aktioner och metoder är en grundhållning för professionell journalistik. Bevakning av aktivistiska grupper, vilken politisk färg de än har, undantas inte från den hållningen.

Anna Lindberg, publisher och ansvarig utgivare NT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa