DEBATTSvar till Lars-Göran ­Ljunggren om förtätning i Vilbergen (28/6).

Lars-Göran Ljunggren är en av representanterna för den så kallade ”samordningsgruppen” i Vilbergen vilka anser att planerna på att bygga fler bostäder i området är fel och borde slängas i papperskorgen. Lars-Göran ger i sin insändare även uttryck för att han anser att förtätning oavsett var den sker är av ondo. Det som kanske är mest anmärkningsvärt i hela insändaren är när Lars Göran skriver ”Det känns som att leva i en demokratisk diktatur. Där du har yttrandefrihet, men inget inflytande på de politiska besluten som tas över våra huvuden”

Presidiet i stadsplaneringsnämnden har haft två särskilt anordnade enskilda möten med samordningsgruppen för Vilbergen. Medlemmar i ”samordningsgruppen” har fått ge sin syn på frågan och kommunen, både tjänstemän och politiker, har försökt att svara, beskriva vems ansvar vilka frågor är samt redogöra för den lagstiftning som vi ska följa i dessa processer. Att då säga att man inte blir lyssnad på är för oss mycket märkligt.

Vi vill vara tydliga; att lyssna och att lyda är inte samma sak. Man må ha olika åsikter, det är en del i demokratin, men att beskriva åsiktsskillnad som att leva i en diktatur bara för att man inte får exakt som man själv vill i en process med många olika viljor och aspekter, är för oss häpnadsväckande. De processer som föregår just byggandet kan nog sägas vara en av kommunens mest demokratiska och öppna processer. Sen får inte alla som de vill. Det är omöjligt också i en demokrati. Dessutom är inte processen med detaljplanen för Vilbergen klar. Under hösten planeras ett öppet hus där så många som möjligt ska få möjlighet att tycka och tänka kring planerna för Vilbergen. Då kommer byggherrar, kommunen och Östgötatrafiken att vara på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter.

Norrköping växer och beräknas år 2035 att vara 175000 invånare. Dessa, både nya och gamla invånare, kommer behöva någonstans att bo. En stor diskussion idag handlar om att väldigt många människor inte har råd att bo i nyproducerade bostäder. Kommunen och byggherrar ska naturligtvis göra vad de kan för att hålla nere kostnaderna. Ett sätt att göra detta på är att bygga i områden där det redan finns bostäder. På så sätt behöver man inte bygga nya vägar, elledningar och dra nya ledningar för vatten vilken är en stor kostnad i nybyggnadsprojekt. Då kan man också gynna närcentrum och få ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket gynnar de som redan bor i ett område. Samtidigt bygger vi då inte heller på oanvänd skogs- eller jordbruksmark vilket Kvartetten tydligt i olika beslut vill värna så långt det är möjligt.

En annan diskussion som förs är att många äldre inte har möjlighet att bo kvar i sitt område när behoven ökar. I Vilbergen kommer det att byggas på några våningar på befintliga hus och därmed också sättas in hissar i hus som saknar det idag. Det är en viktig insats för många äldre som då kan öka sin frihet och lättare kan komma ut och in i sin bostad och därmed bo hemma längre.

Att bygga stad och att utveckla samhälle innebär att ta hänsyn till många olika aspekter. Då måste man lyssna på många, inte enbart till den som är argast och skriker högst.