Att bekämpa förtryck inget röstfiske

23 juli 2018 04:00

Svar till Sophia Jarl (M) i NT 14/7

Jag har under många år arbetat dagligen för individens rätt till kroppslig integritet, rätten att få forma och påverka sitt liv och rätten till egenmakt över sin sexualitet. Alla barn och unga ska få tillgång till all undervisning på lika villkor, rätten till fritid, rätten till att bli förälskade i den de vill och framförallt ett liv fritt från förtryck och våld. Mina döttrar har den rätten och jag vill att alla barn och unga ska ha den rätten.

Jag har mött så många barn likväl som vuxna som lever så långt ifrån dessa grundläggande rättigheter. Suttit tillsammans med dem, lyssnat, tröstat, peppat, reagerat och agerat. Dessa möten har påverkat mitt liv och jag kommer aldrig känna mig fri om jag blundar för den ofrihet som finns runtomkring mig.

Jag gav mig in i politiken för att ta ansvar. Inget lätt beslut då jag älskar mitt arbete som ansvarig för regeringens nationella uppdrag för arbetet mot hedersrelaterat våld och mot förtryck. Jag har arbetat med fantastiska kollegor som alla drivs av att göra skillnad för barn likväl som vuxna som lever i en utsatt situation och upplever maktlöshet, rädsla och ensamhet.

För mig är arbetet mot alla former av förtryck så mycket större än partipolitik, större än en fråga om röstfiske, större än att hävda att jag har rätt och andra fel. Det är en kamp för alla individers rätt till jämställdhet, rätt att få det stöd och skydd som kan behövas i en utsatt situation. Det är framförallt ett ställningstagande för att alla utsatta barn ska få tillgång till den trygghet de har rätt till och behov av utifrån lagstiftning och barnkonventionen. Vi får aldrig bedöma, betrakta eller behandla barn med olika måttstockar.

Det finns frågor som har varit svåra för alltför många att samtala om. Slöjan är en av dem. Det uppstår ofta skyttegravar mellan de olika meningsmotståndarna och de stora förlorarna blir än en gång dem som debatten handlar om. Jag gav mig in i politiken för att bidra med den verklighet jag mött genom möten med utsatta likväl som yrkesverksamma och inte minst de aktivister som kämpar dag och natt i olika frivilligorganisationer.

Jag kommer aldrig adressera enkla lösningar på svåra problem men jag kommer alltid våga prata om de problem vi står inför och jag ger mig inte.

Mitt mål är att ta kampen mot alla former av förtryck. Att tvinga på ett barn slöja på en förskola är för mig och jag förmodar likväl hos de flesta andra ett stort övergrepp på det enskilda barnet. Det får aldrig ske i Sverige. Vi måste gemensamt fundera över möjligheten till fria val för de små barnen likväl som förmågan hos små barn att förstå vad de väljer och vad de väljer bort. Det är lika självklart för mig att stå upp för den vuxna kvinnan som blir utsatt för att hon valt att bära slöja.

Jag representerar Liberalerna. Partiet har inte något beslut om generellt slöjförbud för barn på förskolan. Men jag samtalar mer än gärna och har inga problem att väga olika perspektiv mot varandra så länge fokus ligger på barnet. Ovanstående linje kommer jag alltid driva och stå upp för såväl internt i partiet som i andra forum.

Yttrandefrihet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Juno Blom (L) Riksdagskandidat