Alla Sveriges skolor ska vara trygga

Skolans regler ska vara tydliga för eleverna och lärare och annan skolpersonal ska känna att de har stöd från hela samhället när de agerar för att säkra trygghet och studiero, skriver socialdemokraterna Elias Aguirre och Kikki Liljeblad.

I det starka samhälle som vi socialdemokrater vill bygga är skolan en trygg plats för alla elever. Där ses stök och bråk aldrig mellan fingrarna och det råder studiero på lektionerna. Det är en förutsättning om kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta uppåt.

Under lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med dålig studiero, hot och mobbing. Otydliga regler och otrygga skolmiljöer har gjort att elever farit illa. Marknadsstyrningen har gjort att elever i allt större utsträckning har setts som kunder och lärare som leverantörer av utbildning.

Så ska vi inte ha det. Därför gick Socialdemokraterna till val på att införa en nationell plan för studiero och trygghet. Nu levererar vi på våra vallöften. Vi har satt igång arbetet med att ta fram den nationella planen.

Den har en bred ansats och omfattar flera områden, som både stärker det förebyggande arbetet i skolorna och förbättrar regelverket, till exempel så att:

  Skolorna bättre kan förebygga att elever inte utsätts för hot, våld och sexuella trakasserier eller olämpligt innehåll på skolans digitala verktyg, som till exempel porr.

  Ett mobilförbud på lektionerna införs, med rätt för rektor eller lärare att bestämma att mobiltelefoner kan användas vid olika tillfällen för bestämda syften.

  Skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar ökar.

  Det blir lättare att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.

  Skolpersonalens behov av kompetensutveckling ses över.

  Elever och vårdnadshavare i högre utsträckning tar del av skolans ordningsregler.

Så skapar vi ett långsiktigt arbete med trygghet och studiero. Vi stärker det förebyggande arbetet samtidigt som vi ser till att förbättra regelverket för skolans personal. S

Skolans regler ska vara tydliga för eleverna och lärare och annan skolpersonal ska känna att de har stöd från hela samhället när de agerar för att säkra trygghet och studiero.

Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Elias Aguirre (S), kommunalråd Linköping
Kikki Liljeblad (S), kommunalråd Norrköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa