Värna om jorden - tänk på miljöförstöringen

Skogen den är skövlad, så jorden ej kan andas.