Välja var man vill bo – det är frihet

Att kunna välja var man vill bo och verka är frihet för väldigt många människor. Alla vill inte bo i ett tättbebyggt område utan väljer att bo på landsbygden.

Debatt 30 november 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ytterligare andra vill leva sina liv i skärgården med allt vad det innebär. 

En levande landsbygd innebär att den kan erbjuda det allra mest grundläggande, det som gör att tillvaron och livet där fungerar också i praktiken. En viktig grundbult är att grundläggande samhällsservice finns på rimligt avstånd. Det minsta behov ska inte behöva innebära en resa många långa mil in till den närmaste stad. Hur långt det blir till skolor, matbutik, bensinmack, barnomsorg och vårdcentral kan vara frågorna som skiljer en levande landsbygd mot en döende. 

 

För det andra behöver det finnas en tillräckligt god infrastruktur, så att kontakten med omvärlden fungerar. Bredband, vägar, kollektivtrafik och skolskjuts är några exempel. Det är många gånger sådant som avgör om det är möjligt att slå ner sina bopålar på en lite mer glesbefolkad plats. Under pandemin blev det tydligt hur viktigt det är med fungerande och stabil internetuppkoppling. Plötsligt behövde arbete, inköp och möten skötas hemifrån via datorn. 

Allt fler sektorer och branscher omstöps i digital form och på nya sätt. Vården utvecklas för att i högre utsträckning utföras närmare patienten. Med ny digital teknik kan många vårdkontakter ske med hjälp av digital uppkoppling och kommunikation via nätet. Det kommer att bli ett värdefullt sätt för vårdtagarna att slippa åka till vårdinrättning för enklarare kontroller som framöver istället kan utföras i hemmet. Då gäller dock att bredband finns på plats även i de mer avlägsna länsdelarna. Även företagare på landsbygden är så klart beroende av bredband, både för att hålla kontakt med leverantörer och kunder. 

 

När det kommer till vägar och transporter är kollektivtrafiken ofta den stora möjliggöraren. Detta kräver en kombination av ordinärt utbud med buss och tåg men kombinerat med andra smarta mobilitetslösningar som kan underlätta de boendes resande i dessa områden. Med exempelvis Närtrafiken kan de som bor mer än två kilometer från en busshållplats idag resa genom möjlighet till beställning av taxibil eller mindre bussar för ett mycket konkurrenskraftigt pris.

 

Det finns inte några enkla svar på hur alla landsbygdens utmaningar ska lösas. För en livskraftig landsbygd måste den dock prioriteras. Kanske kommer man aldrig kunna räkna med att få samma snabba och tillrättalagda service som i stan, men de som väljer  att bo på landsbygden anser nog att det vägs upp av andra värden som närhet till natur och lugnet med mera. Grundläggande samhällsservice för att kunna upprätthålla ett välfungerande liv är dock en skyldighet att tillse för alla skattebetalande medborgare, oavsett adress.  Frihet att få välja själv gör människor gott. Att ha möjlighet att verka och bo långt utanför stan kan vara just den friheten. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val2022

Insändare: Min röst till det parti som säger nej

Debatt: Regeringen ger elbidrag för att betala skyhöga skatter

Debatt: Företagens viktigaste frågor inför valet

Debatt: S-budgeten kommer att stärka Sverige

Debatt: Fel ge illegala invandrare utökad vård

Visa fler