Kravet att söka bostad utanför kommunen har tagits bort

Läste ditt uttalande i NT, 26/4, och blev verkligen förvånad. Du borde, om någon, ha kunskaper om bostadsmarknaden i vår stad. Det är orimligt att kräva att någon ska skaffa en billigare bostad när inte sådana finns att uppbringa.

Norrköping 11 maj 2021 15:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns inga ettor att få tag på med billig hyra. Och om det skulle bli en ledig sådan tar fastighetsägaren/hyresvärden någon som har en tillsvidareanställning med en fast inkomst varje månad.

Hyran i en nyproduktion är lika hög som i en något äldre tvåa hos kommunens bostadsbolag. Kammarrätten har redan fastställt i en dom, att ingen biståndssökare kan tvingas söka bostad utanför kommungränsen. Men ändå gör du dessa uttalande i absurdum. Innan man gör något liknande Eva Sjöberg måste man ta reda på fakta. För övrigt hänvisar jag till tidigare dom och Kammarrättsrådet Bengt Greens uttalande i NT. 

Man kan faktiskt kräva att ett kommunalråd är insatt i denna fråga efter turer i rättsliga instanser. Detta är tyvärr inte första gången.Liknande ärende har tidigare prövats  både Förvaltnings- och Kammarrätt där kommunen har förlorat.  

  

 Karin Allemann Patino, jurist.

Svar direkt

Alla kan vi i perioder i livet hamna i situationer där vi inte har möjlighet att klara vår egen försörjning. I de fallen har vi i Sverige ett fantastiskt skyddsnät i form av ekonomiskt bistånd. 

Den nivå som enl socialstyrelsen ska vara grund för normer för bistånd till hyreskostnader är medelhyran i allmännyttan på orten (Hyresbostäder). Utifrån den bostadssituation som råder i Norrköping beslutade vi dock vid senaste nämndmötet att höja normen över socialstyrelsens rekommendationer för 1-4 personershushåll. Vi tog dessutom bort kravet att personer med ekonomiskt bistånd ska söka boende även utanför kommungränsen. Kravet på att hitta billigare boende, men inom kommunens gräns, finns dock kvar. Under tiden man aktivt söker billigare boende har man så kallat rådrum vilket innebär att man får sina boendekostnader ersatta. Visst kan det ta tid att hitta ett billigare alternativ men när man väl gör det har man också tagit ett stort steg mot egenförsörjning. 

Att bevilja boendekostnader som går långt över vad en låginkomsttagare skulle kunna kosta på sig går inte bara mot socialstyrelsens rekommendationer det är inte heller rättvist mot dem som jobbar och kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop utan ekonomiskt bistånd.  

Att så många norrköpingsbor som möjligt ska slippa vara beroende av ekonomiskt bistånd är ett viktigt mål att jobba för. Därför är jag otroligt glad att vi har bred enighet i dessa frågor och att medel, genom minskat ekonomiskt bistånd, har kunnat omfördelas till vuxenutbildningen för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för fler att få ett arbete.  

 

Eva-Britt Sjöberg(KD) orrdförande i Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden  


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Fyndet: Kommunen kan ha hittat ett ännu större fusk

Norrköping

Vänsterpartiet: Beslutet kommer öka antalet fattiga