Hemtjänsten: Granqvist kritik bör inte stå oemotsagd

I NT:s artikel med rubriken "Vikbolandets hemtjänst flyttar till stan" riktar Anders Granqvist allvarlig kritik mot personalen i stort vid Vikbolandsenheten. Kritiken är generell och bör inte bli oemotsagd som en allenarådande sanning.

Insändare 17 maj 2021 16:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Vikbolandets hemtjänst flyttar till stan" NT 12/5

I detta sammanhang bör även påpekas att enheten fått utökade arbetsuppgifter, områden, vår tredagarsledighet är borttagen vilket medför försämrad återhämtning. Översiktsprogrammet är borttaget vilket gör att vi som arbetar inte vet vilka mer som arbetar samma pass eller vart dom befinner sig. Det försvårar vårt arbete liksom att tiden för dokumentation under arbetstid är borttagen. 

 

Enligt Granqvist är bristerna och - underförstått inkompetensen - hos personalen sedan lång tid tillbaka så stor att det motiverar flytt från Östra Husby till Norrköping, även om det medför ökade kostnader. 

Att Östra Husby är en mera central utgångspunkt bortses helt ifrån. Vi som arbetar där finner Granqvists kritik djupt orättvis och rentav oförskämd. Det är ett hårt angrepp på oss anställda som gör vårt bästa under de förutsättningar vi får av ledningen. 

 

Brukarnas oro inför flytten visar dessutom att de har en helt annan syn på vårt arbete än Granqvist. De är medvetna om att flera av oss anställda inte kommer att kunna jobba kvar. Hemtjänsten kommer att tappa både omtyckta och erfarna medarbetare med ingående kännedom om Vikbolandet. Men det kanske är den bakomliggande avsikten "för att få en rejäl omstart" med Granqvists formulering. 

Ge oss medarbetare på Vikbolandets hemtjänst ökade resurser istället för orättvis kritik och formuleringar som ovan. Förbättringspotentialen ligger således inte i att flytta Vikbolandsenhetens utgångspunkt till Norrköping. Satsa istället på att förbättra arbetsvillkoren och behålla den nuvarande erfarna personalen till glädje och trygghet för våra äldre på Vikbolandet.
 


Ämnen du kan följa
hemtjänsten Vikbolandet

Vikbolandets hemtjänst flyttas till stan: "Jätteorolig"

Insändare: Tror inte att någon gillar beslutet om hemtjänsten