Vad gör kommunen mot mäns våld mot kvinnor?

Det är fruktansvärt att det har krävts att fem kvinnor på kort tid har fått sätta livet till för att mäns våld mot kvinnor ska hamna på den politiska agendan. Det är en fråga om mänskliga rättigheter som alldeles för länge har negligerats av politiker både från höger och vänster.

Norrköping 4 maj 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings kommun bedriver genom Frideborg ett skyddat boende för våldsutsatta. Frideborg har också flera viktiga insatser som stöd till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. Även den som har utövat våld erbjuds samtalsstöd. 

 

Allt detta är bra, men det behövs uppenbarligen mer för att motverka mäns våld mot kvinnor. Vad gör kommunen för att motverka våldet? När jag läser i socialnämndens uppdragsplan nämns våld i nära relationer bara i inledningen och det finns inget mål eller utvecklingsområde. Betyder det att frågan inte är prioriterad?

 

I uppdragsplanen går att läsa att ”Det dominerande våldet är mäns våld mot kvinnor vilket är ett uttryck för en maktstruktur i samhället.” Det är en viktig formulering, även till exempel Amnesty ”menar att det könsrelaterade våldets orsaker återfinns i den rådande könsmaktsordningen i samhället där män som grupp har större makt än kvinnor som grupp. Mäns våld mot kvinnor bidrar också till att könsmaktsordningen upprätthålls.”

 

För att stoppa våldet behöver samhället alltså bli jämställt. Vad gör kommunen för att främja jämställdhet? 

Efter att Feministiskt initiativ drev på undertecknade Norrköping jämställdhetsdeklarationen CEMR. Äntligen (efter fyra år) har en riktlinje för jämställdhetsintegrering tagits fram utifrån CEMR. 

Riktlinjen säger sig beskriva "hur kommunen lever upp till deklarationens innehåll" men den nämner bara om jämställdhetsintegrering och arbetsgivarperspektiv, inget om till exempel våld eller andra områden som deklarationen belyser. Varför tas inte frågan om mäns våld mot kvinnor upp i riktlinjen? 

Vad är Norrköpings strategi för att minska mäns våld mot kvinnor? 

Malte Sommarö Feministiskt initiativ Norrköping

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Chefens budskap till dig och mig i pandemin: "Jag blir på riktigt upprörd"

Krönika

Lars Stjernkvist: Finns en gråzon mellan att vara svensk och ickesvensk

Insändare

Insändare: Rena plåtslageriet på nyrenoverade Dragsbron