Saknas förutsättning öppna nytt hotell

Som hotellföretagare måste man kunna planera- vilka är riskerna - vilka är möjligheterna?

Insändare 30 augusti 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Det är prioriterat att få till en ny hotelletablering" NT 23/8

Finspångs och även Norrköpings kommuner ligger långt ner på listan bland Sveriges kommuner vad gäller nyföretagande. De har gjort så i många år. För att starta ett företag behövs ett bra företagsklimat där en nyetablering ges goda grundföresättningar. Det krävs också riskbenägna entreprenörer som vågar ta steget. Kommuner ska inte driva denna typ av företag. Det blir en ohållbar konkurrenssituation för dem som satsar kapital och energi och som i slutändan inte har tillgång till kommunens ekonomiska resurser. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningarna och goda villkor.

 

I Finspångs fall och som svar på artikeln kring hur man ersätter Hotel De Geers plats så krävs följande: Kommuninvånarna i Finspång väntar på svar från politikerna hur de ställer sig till Holmens planerade 77 vindkraftverk i Norrköping/Finspång. Så länge ovisshet råder angående deras inställning finns inga marknadsförutsättningar. Pandemin är i detta fall inget att skylla på inför framtiden.

Nu gäller det att få klarhet i om vindkraftsplanerna blir av eller ej, och besked om hur visionen 30/35 ska genomföras i praktiken. 
Inga turister vill besöka områden med vindkraftverk av den storlek och antal som planeras i Finspång. Blir det så påverkas uthyrningsstugor, vandrarhem och även centrumhotell. Fastighetsvärden kommer att sjunka kraftigt och som företagare tar man sig en ordentlig fundering kring kommunens vision om framtiden. Vid köp och nyetableringar är det säljarens och kommunens uppgift att upplysa intressenterna om vad som planeras.


Som hotellföretagare ser jag för egen del inga förutsättningar för att starta ett nytt hotell i Finspång och avvaktar med stort intresse de olika politiska partiernas ställningstagande i frågan om Holmens vindkraftsetablering. 


Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft

Insändare: Försök att se fördelarna med vindkraften

Affärsliv
Finspång

De tar kampen mot vindkraften: "Vårt hus kommer att bli fullständigt obeboeligt"

Holmen om kritiken: "Vi gör det vi kan"

Grannarnas krav: Politikerna måste svara om vindkraften

Holmen svarar på kritiken: "Vi har följt reglerna"

Visa fler
Läs mer!
Affärsliv
Nyetableringar

Finspång får nytt bolag i handelsbranschen

Affärsliv
Nyetableringar

Nytt företag startar i Finspång : Electrim AB

Lång väntan på snabbmatskedjan "Vi är mitt i en stor omorganisation"

Affärsliv
Nyetableringar

Nytt konsultföretag startar i Finspång

Affärsliv
Nyetableringar

Fastighetsaktiebolaget Skäggebyvägen 7 bildas i Finspång

Visa fler