Hur bra går det för Norrköping egentligen?

För någon månad sen läste jag den glada nyheten att det går bra, ekonomiskt, för Norrköping. Några dagar senare stod det även att Finspång har gått plus ekonomiskt. Då tänkte jag att äntligen så har den här sparivern som funnits gett resultat.

Insändare 9 juni 2021 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men när man sen läser vidare så visar det sig att, i princip, alla pengar kommer från statsbidraget för coronapandemin. 

Är det alltså så att kommunen inte haft några, eller bara marginella, kostnader för pandemin? Det är i så fall väldigt oroväckande, innebär det då att man inte vidtagit några extraordinära åtgärder för att till exempel minska smittspridningen på äldreboenden? 

Nu, såhär i efterhand, så kan vi konstatera att vare sig kommuner, staten eller företag hade någon plan för hur man hanterar en pandemi. Misstanken är då stor att det saknas planer även för andra typer av kriser. Det märkliga är då att man inom kommunen, både de styrande och oppositionen, för samtal kring hur pengarna ska fördelas. Senaste inlägget från, oppositionen, var att kommunen skulle använda pengarna till skattesänkningar. Det låter mer som att kommunen tänker förskingra statens öronmärkta bidrag.


Det enda rätta är att i första skedet ta fram kontinuitetsplaner för hur olika kriser ska hanteras, sedan investera i olika planerna för att, i framtiden, kunna hantera kriserna så vi slipper liknande läge nästa gång vi hamnar i en kris. Vi behöver till exempel förstärka äldreomsorgen på personalsidan, vi måste ha en högre bemanningstäthet. Detta gäller även annan omsorg, skola och förskola. Det är givetvis de satsningar som kommunen ska göra för pandemipengarna. Annars kan kommunen lika gärna lämna tillbaks dem till staten, det kan väl inte vara så att pandemipengar bekostar till exempel asfaltering av en parkering? 

 

Kommunen bör tänka precis som många anser att företagen ska göra, har de inte haft några kostnader så lämna tillbaks pengarna. Eller i det här fallet, använd dem till att planera inför framtida kriser. Ser det lika ut i andra kommuner så är det oroväckande.


Ämnen du kan följa