Mia Sköld blandar rätt med fel

Mia Sköld (MP) blandar i sin debattartikel tämligen korrekta uppgifter, med tendensiösa beskrivningar där vissa fakta utelämnas, och med direkta felaktigheter, skriver signaturen Bindis.

Insändare 20 oktober 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Snacka om att här finns närproducerad energi” NT 13/10

I artikeln pläderar Mia Sköld bland annat för vindkraft och solenergi. Problemet med vindkraft, som hon har uppfattat, skulle möjligen kunna vara de skuggor som uppstår av rotorbladen. 

 

Hon nämner inte med ett ord de tämligen påtagliga problem som uppstår vid en massiv övergång till kraftslag som inte är planerbara. Hon menar därmed att vi ska använda el när den finns tillgänglig, när solen skiner och/eller det blåser. Vi skall alltså inte använda el när vi, hushåll, järnvägar, spårvagnar, industrier etc behöver elkraften. Var och en kan ju fundera över hur vardagen kommer att bli i Miljöpartiets tänkta framtid.Ett annat exempel, är Mia Skölds uppfattning om hur en stor del av råvaran till etanol produceras. Mia Sköld är av uppfattningen att ”Agroetanol här i Norrköping gör sin sprit av säd som odlats på marker som inte lämpar sig för matproduktion”. 

Men den spannmål som används vid Agroetanol i Norrköping är odlad på alldeles vanliga åkrar i Norrköpings omgivningar, till exempel Östgötaslätten, Vikbolandet, delar av Södermanland med flera.

Visst är råvaran till etanolen närproducerad, men den är odlad på jordar som mycket väl passar för till exempel livsmedelsproduktion. 

Av allt vete som odlas i Sverige, hamnar cirka 10 procent i Agroetanols fabrik. Det är alltså avsevärda arealer som används till etanoltillverkning, dessa arealer skulle i stället kunna ha använts till exempelvis livsmedelsproduktion.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Frågorna snurrar kring vindkraften

Insändare: Svedahl: Vindkraftens gräddfil skadar energisystemet

Affärsliv
Östergötland

Oro bland företagen: "Finns idag ingen trovärdig plan för att öka elproduktionen"

Reidar Svedahl: "Nyetableringar har inte med vindkraft att göra"

Holmen om beskedet – som kan stoppa vindkraften: "Jag tycker inte att man förstår allvaret"

Visa fler