Arkösund bör få en fördjupad översiktsplan

Just nu pågår en översyn av vilka översiktsplaner i kommunen som behöver uppdateras eller helt bytas ut, genom så kallad aktualitetsförklaring.

Insändare 22 september 2021 18:41
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En påtaglig brist är avsaknaden av fördjupad översiktsplan för Arkösund. Detta är en av de punkter Miljöpartiet i Norrköping särskilt vill peka på.

Under den situation vi nu levt med i över ett år är det många som återupptäckt Arkösund inte bara som en plats att besöka, utan även att bosätta sig vid. Detta är särskilt aktuellt då många arbetsplatser även framöver kommer erbjuda möjligheten till flexibilitet ifråga om arbete hemifrån eller på kontor.

Utvecklingspotentialen i Arkösund är stor. Vi måste då komma ihåg att det som lockar allra mest med platsen är dess vackra natur. I Arkösund finns skyddsvärd skog som redan idag är pressad av exploateringsplaner, och här finns också strandängar som klassas som nationellt intresse. Ett beslut om att det behövs en fördjupad översiktsplan för Arkösund innebär att vi i nästa steg får en förnyad inventering av vad som är särskilt skyddsvärt, och vi får också bättre underlag för vilka områden som kan utvecklas.

Miljöpartiet i Norrköping ser Arkösund som en plats med goda möjligheter till utveckling. Vi vill vara en konstruktiv del av det framtida arbetet med just den utvecklingen. Dock behövs det allra först ett beslut om en separat översiktsplan, som startskott för processen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Framtiden för Arkösund
Arkösund

Så vill Arkösundsborna lyfta det egna området

Arkösund

Planen för populära holmarna: Bastu, soldäck och utsikt

Läs mer!

Debatt: Vi finner Sophia Jarls agerande oacceptabelt

Kommunens långa konflikt är slut – före domstolen: "Jag ser det som en fullständig seger"

Klockaretorpet klassas inte längre som utsatt område: "Självklart glädjande"

Insändare: Höj priset på flygbränsle istället

Insändare: Använd den industrimark som redan finns

Visa fler