Nytt enklare avgiftssystem inom hemtjänsten

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköping har under hösten 2020 tagit fram ett förslag på ett nytt avgiftssystem inom hemtjänst och särskilt boende, vilket skall ersätta det idag gällande som har nära 20 år på nacken.

Insändare 25 mars 2021 13:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med ett lapptäcke av olika avgifter har det fram tills nu funnits svårigheter med avgiftsberäkningar för den enskilde individen. Det nya systemet kommer att innebära avsevärda förenklingar.

Den enskilde kommer nu på ett lättare sätt kunna beräkna sin månadskostnad för relaterade insatser, när vi går från ett nivåbaserat till ett timbaserat avgiftssystem. Därvid kommer det också finnas en logik i vad varje insats kostar och hur den beräknas. Idag är en sådan beräkning otydlig och komplicerad.

 

I Norrköping kommer vi även fortsättningsvis att ligga på en nivå betydlig högre än den lagstadgade miniminivån för vad som räknas som skäliga levnadskostnader såsom kläder, telefonabonnemang, läkemedel med mera. Följden blir att färre individer, även i fortsättningen, behöver betala avgift för sina insatser, i jämförelse med många andra kommuner där man utgår ifrån det statliga minimibeloppet. 

Från såväl Kvartettens, som oppositionens, sida har det funnits en bred samsyn att detta är något som vi ska vara stolta över, värna om och hålla fast vid. Det har också funnits ett tydligt fokus på brukarperspektivet, med ledorden ”enkelt, tydligt och tryggt”. Arbetet har i sin helhet präglats av konstruktiva och goda diskussioner mellan såväl kvartettens som oppositionens företrädare. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det nya avgiftssystemet inte kommer generera några ökade intäkter eller nämnvärda kostnader för nämnden och heller inte för den absoluta majoriteten av brukarna. Syftet är enkom att höja transparensen, bibehålla tryggheten och förenkla för den enskilde! 

Beslut tas i kommunfullmäktige den 29:e mars och kommer börja gälla från 1:e januari 2022.


Ämnen du kan följa
hemtjänsten

Insändare: Har kommunen begått ett lagbrott?

Debatt: Privatiserad hemtjänst blev 74 procent dyrare

Insändare: Tror ni att ni räcker till i hemtjänsten?

Insändare: När ska minutjakten i hemtjänsten avskaffas?

Debatt: Vi ser landsbygden och vi prioriterar de äldre

Visa fler
Läs mer!

Så ska hemtjänstpersonalen bli mindre stressad

Insändare: Kommunens anställda värda julklappar

Kliniken förbjuds utföra en lång rad behandlingar ▪ Upptäcktes efter dödsfall ▪ Tidigare kunder uppmanas söka vård

Debatt: Bilder från verkligheten i Norrköping

TIPSA OSS! Vet du mer om kritiserade kliniken – tipsa vår reporter

Visa fler