Östgötatrafiken - gör om och gör rätt

Jag håller med SPF om att kollektivtrafiken är till även för oss äldre. När Östgötatrafiken tog bort hållplatser i Norrköping i juni 2020 för att snabba upp trafiken så räknade ni helt fel.

Insändare 29 maj 2021 09:51
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Inget hindrar att trafiken blir bättre" NT 18/5

Restiden från Vilbergen - Resecentrum visade sig vara exakt samma som den var innan trots tre indragna hållplatser, detta gäller då även spårvagnarna på linje två och tre som också har samma restid trots indragna hållplatser, ni pratade om att räta ut linjerna och då frågar man sig hur ni har rätat ut spåren? Ni ökade också på utbudet men det gäller ju bara vissa områden som till exempel Kvarnberget och Klockaretorpet som fick 15 minuters trafik på kvällar men boende i Fridvalla & Vidablick fick behålla 30 minuters trafik,
Så då slutligen Östgötatrafiken - svara på följande, varför dra in hållplatser på linjer när bussar och spårvagnar ändå kör samma väg utan tidsbesparing?

Nybliven medlem i SPF
 

Svar direkt

 

Östgötatrafiken genomförde flera förändringar under 2020. I Norrköping gjordes en omläggning av linjenätet i stadstrafiken och samtidigt byttes betalsystemet ut i hela vårt län.  Vi hade många fysiska möten inplanerade, inte minst med olika pensionärsföreningar, där vi skulle ha presenterat alla nyheter och även haft politiska representanter närvarande för att svara på era frågor. Tyvärr vi fick samtliga dessa träffar ställas in på grund av pandemin.

 

Trafikplanering är ett komplext område och förändringar som görs bygger på forskning och fakta. Givetvis följs en förändring även upp, för att försäkra sig om att förändringen fått avsedd effekt. Tyvärr är det senaste året inte ett normalt år och det är därmed för tidigt att dra några slutsatser av förändringarna som gjordes i juni 2020. 

 

Nu hoppas vi på att pandemin snart släpper greppet om oss så att vi kan träffas och ha en dialog och svara på era frågor i fysiska möten till hösten. När vi får den möjligheten är jag övertygad om att förståelsen och acceptansen för kollektivtrafikens uppdrag, långsiktiga mål, och därmed genomförda förändringar, kommer att bli större.  Vi ser fram emot det.

 

Sofia Malander, VD Östgötatrafiken


Ämnen du kan följa
Östgötatrafiken

Nyheten: Res på rätt tid och spara pengar i kollektivtrafiken

Insändare: Sätt tillbaka hållplatsen vid Gymnastikgatan

Insändare: Varför betala för resor jag inte åkt

Insändare: Jag älskar Norrköpings spårvagnar

Insändare: Tänk på oss ungdomar på landet

Visa fler
Läs mer!
Affärsliv
Norrköping

Så räddar hamnen julhandeln trots bristen till havs

Insändare: Är företagen inne på fel spår?

Vad har hänt med kyrkan – plötsligt helt nedsläckt

De tvingas sätta in 1 600 lastbilar – när tågspåret försvinner

Ska satsa på järnväg för miljöns skull – men spåren blir färre och bangården mindre

Visa fler