Det finns ingen som vill ha en tyst skog

I snart 30 år har den svenska skogspolitiken vilat på devisen frihet under ansvar, där lagstiftningen slår fast att målen för miljö och produktion ska väga lika.

Norrköping 16 mars 2021 17:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots detta fortsätter skogens biologiska mångfald att utarmas när artfattiga skogsplanteringar ersätter biologiskt rika skogar. Naturskyddsföreningen har därför lanserat kampanjen ”Tyst skog” för att berätta hur det verkligen ligger till i den svenska skogen. Vi kräver att våra beslutsfattare tar ett helhetsgrepp över skogen och skogspolitiken, innan det är för sent.

 

Skogen framställs ofta som en förnybar resurs som aldrig tar slut. Den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Samtidigt är krisen för skogens biologiska mångfald ett faktum med omkring 1000 hotade skogslevande arter i Sverige. Det främsta hotet är dagens skogsbruk med kalavverkning, förlust av livsmiljöer och allt tätare skogar.

I Östergötlands län finns 618 hektar produktiv skogsmark, av detta har endast tre procent ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd. Skogsråvaran är hett eftertraktad, inte minst i omställningen från en fossilbaserad ekonomi till bioekonomi. Men andra aspekter, som biologisk mångfald, sociala och kulturella värden, måste vägas in i hur mycket råvara som kan tas ut. En skog är inte bara träd som växer. En skog är summan av alla de växter, svampar och djur som bor i den. 

 

Det krävs nu en helhetssyn där ett hållbart och klimatsmart skogsbruk är utgångspunkten och där alla skogens tjänster, inklusive biologisk mångfald, bevaras och gynnas. Den svenska skogspolitiken behöver förändras i grunden, och det är bråttom. Du kan vara med och ge skogen en röst på tystskog.naturskyddsforeningen.se – för vi har inte råd att låta skogen tystna.


Ämnen du kan följa
Skogsbruk

Debatt: Viktigt skydda natur, ekosystem och biologisk mångfald

Debatt: Skogsägare värnar om sina skogar

Insändare: Gör skogsbruk lönsamt och behåll artmångfalden

Affärsliv
Ekonomi, näringsliv & finans

Vinstras för SCA

Läs mer!

Pentti om läget: "Jag blir alldeles bedrövad av att se det här"

Debatt: Ett hållbart skogsbruk räddar skogens alla värden

Debatt: Stå upp för allemansrätten - skydda natur och stränder

Hon förklarar arbetet i Vrinneviskogen: "Jag förstår de som blev oroliga över vad vi gjort"

Insändare: Gör skogsbruk lönsamt och behåll artmångfalden

Visa fler