Norrköping lever inte upp till LSS-lagens mål

LSS lagen är en rättighetslag som vi ska vara stolta över att vi har i Sverige.

Norrköping 10 juli 2021 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och främja jämlikhet till full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Men hur ser verkligheten ut i Norrköpings kommun? Som kommuninvånare känner jag mig både oroad och arg över den smygneddragning som pågår och den människosyn som råder inom ledningen för vård och omsorg. Eller är det så illa att man saknar kompetens?Här följer några exempel som visar att Norrköpings kommun inte alls lever upp till målsättningen för LSS lagen: Serviceboende Luntgatan har haft problem i många år som vi har kunnat läsa om i NT. Har brukarna där goda levnadsvillkor? Knappast, om man lyssnar på anhöriga, brukarna och de anställdas berättelser. Här råder det brist på handlingskraft från ansvariga. Hur kan man låta detta pågå år efter år?Ett annat exempel från vardagen: Det blir allt vanligare att personal bär arbetskläder liknande sjukvårdskläder, vita byxor och bussaronger inom LSS verksamheter. Vilken människosyn har man då om man tillåter att personal från LSS verksamheter går klädda i sjukvårdskläder vid promenader, affärsbesök och liknande? 

Är det här ett steg att närma oss institutioner igen eller är det brist på kompetens? Hur tänker man om målet att leva som andra här? Att man har en funktionsnedsättning innebär inte att man är sjuk. Att använda arbetskläder är inte fel men när man använder liknande kläder som i sjukvården blir det helt fel. Jag är medveten om att Socialstyrelsens rekommendationer är att arbetskläder ska användas men snälla skaffa andra kläder till personalen.Hyressubventioner inom LSS-boenden tar Norrköpings kommun bort innan riksdagen har fattat beslut angående merkostnadsersättningen. Här är en åtgärd som kommer att slå hårt mot de personer som har boende inom LSS och deras anhöriga. En grupp som redan är hårt ansträngd ekonomisk. Hur ska kommunen då kunna leva upp och säkerställa att alla har goda levnadsvillkor? 

Personaltätheten har minskat inom LSS verksamheten under de senaste åren. Har brukarna blivit mer självständiga? Knappast, svaret är att de inte får sina behov tillgodosedda då det gäller exempelvis att delta i fritidsaktiviteter. Hur blev det då med målet om att man ska få kunna leva ett liv som alla andra? 

Mitt syfte med denna insändare är att väcka debatt kring hur LSS fungerar i Norrköpings kommun.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

De vill satsa 10 miljoner extra på hemtjänsten: "Där finns det stora brister"

Rådet till föräldrarna – så ska du göra för att skona ditt barn från smittan

Insändare: Att vaccinera sig är att ta ansvar

Insändare: Olle Vikmång: Vi är beroende av duktiga tjänstemän

Johanna försökte ta sitt liv på HVB–hemmet – "inte förenligt med god vård"

Visa fler