Kritiken kvarstår mot Norrköpings kommun

Det är bra att de digitala armbanden skrotas, men vad har man egentligen lärt sig?

Norrköpings kommun 28 augusti 2019 05:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Som det går att läsa på nyhetsplats i NT 27/8 skrotar Norrköpings kommun försöket att övervaka förskolebarn med digitala armband. Bra! Fast också det enda bra i historien.

Alla kan nämligen begå misstag. Alla kan då välja att vara lyhörda inför framförd kritik och väga in densamma i nya beslut. En sådan attityd förtjänar respekt. Inte minst eftersom kritiken mot pilotprojektet varit så omfattande.

Men alla kan också välja att ignorera det uppenbara. Till denna kategori får tyvärr utbildningsdirektör Sofie Lindén räknas.

 

"Kritik är alltid bra, men i det här fallet har det inte spelat in" hävdar hon och hänvisar istället dels till en prejudicerande dom i ett liknande ärende – som kostade en Skellefteåskola 200 000 kronor i böter för brott mot dataskyddsförordningen (GDPR), dels att kostnaderna för projektet skulle öka i vilket fall som helst.

Inget av argumenten imponerar för övrigt, snarare pekar de i riktning mot en process som saknat all styrsel – juridiskt såväl som ekonomiskt och etiskt. Förvisso är detta inte förvånande givet de missförhållanden som uppenbarats på digitaliseringsavdelningen. Det är bra att digitaliseringsdirektören Johan Högne fått gå. Han var en av dessa påstått driftiga, men i praktiken bara omdömeslösa personer som allt för ofta anställs av aningslösa arbetsgivare. Digitalisering är ju modeordet för dagen! En matt efterklang ger Lindén själv uttryck för: "vi måste också fortsätta våga titta på innovationer och lösningar". Vad innebär egentligen det, rent konkret?

Så här blir det lätt när den politiska styrningen är allt för svag, när direktiven gentemot tjänstemännen blir allt för vaga. Det går att ana likheter bakom den lika aningslösa mentalitet som bäddade för den kostsamma Marvel-skandalen.

 

Nu räcker det. Sverige – och därmed också Norrköping – står inför en lågkonjunktur. Vi kunde varit bättre rustade, men får laga efter läge. Inga fler hitte på-projekt, däremot en lite mer kameral attityd bland såväl politiker som tjänstemän och ett gott öra till vad som oroar befolkningen i Norrköping. Tyvärr kan nya sparbeting vänta. Då kan vi definitivt inte kosta på oss den ansvarslöshet digitaliseringsavdelningen påvisat.

Det är visserligen bra att just projektet med digitala armband stoppats, men de redan investerade 35 000 kronorna är kastade i sjön. Inte så mycket för en hel kommun, men ändå skattebetalarnas surt förvärvade pengar.

Hans Stigsson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Östergötland

Proppfulla bussar när tågtrafiken stod still

Norrköping

Hon åkte till hemmet efter larmet: "Måste finnas mer"

Nyheter

I NATT: Det här hände när du sov

Brott & Straff

Trump hotar med att kalla in militären

Debatt

Anpassa turerna efter arbetstiderna

Visa fler