Låt bussen fortsätta till Vånga

Lägg inte ner busslinjen till Vånga.