Vi skyller inte på korna, de som flyger eller äter kött

I dag behöver vi inte diskutera om klimatförändringen är på riktigt, det är vi alla överens om. Helst de unga har förstått det.  Enligt Göteborgs universitet (SOM-institutet) så tycker 28 procent av de i åldern 16-29 år att miljön är det viktigaste samhällsproblemet.

Sverige 6 maj 2021 20:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I de senaste två mätningarna i demoskop tycker de tillfrågade att Moderaterna har den bästa miljöpolitiken. Vi moderater har en framtidstro och är fokuserade på att hitta lösningar på problemen.

 

När det gäller miljöfrågan så är inte det vår väg framåt att skylla miljöproblemen på kossorna eller att vi människor flyger eller äter kött. Om vi börjar med korna så är det så att våra svenska kor, som går ute på bete under en del av året, är en del av lösningen på våra miljöproblem. Tittar man på lantbrukets påverkan i alla led så ser man att det är klimatneutralt, kanske till och med klimatpositivt. Lantbruket tar alltså upp mer koldioxid än man släpper ut. 

 

Vi moderater vet att näringslivet är en viktig motor i omställningen. Det behövs snabbare tillståndsprocesser, gröna frihandelsavtal, testanläggningar och stödprogram för industrins omställning.  Detta ska kombineras med en biståndspolitik som är mer fokuserad på att svensk miljövänlig teknik introduceras i bidragsländerna. Genom en framgångsrik svensk exportindustri bidrar Sverige till det internationella miljö- och klimatarbetet.

Det behövs ett teknikskifte i vår bilpark. Elbilar finns nu i många olika varianter, men är dyra och den finns ingen andrahandmarknad. Därför behövs politiska beslut för att få igång skiftet. Det behövs först och främst laddningsmöjligheter, men sedan behövs även andra incitament som gör att fler har råd att byta till elbil. Det kan vara att slippa betala momsen, lägre skatter, gratis parkering, gratis vägtullar, en högre skrotpremie på gamla bilar med mera.

 

Vi måste också våga tänka annorlunda och se att det passar oss som bor på landet med elbil för att vi har mycket lättare att ladda bilen hemma på tomten än de som bor i staden. Där avstånden är långa, till exempel i Norrlands inland, kan inblandning av biobränsle i diesel och bensin vara en bra övergångslösning. 

Vi politiker måste dock vara tydliga och ge långsiktiga förutsättningar för hur skiftet ska gå till. Miljöfrågan handlar i första hand om stora politiska reformer och de som lägger skulden på individen för att han/hon flyger någonstans är fel ute. Först ska de politiska besluten till som gör det enkelt för oss människor att göra rätt. Sedan kommer det också att behövas förbud och det kommer att ha en inverkan på våra liv.

 

Missförstå mig inte, det vi som individer gör är också viktigt, sopsorterar, återvinner, äter svensk mat, samåker eller åker buss när det går och så vidare  Det är också individen som måste vara beredd på att betala lite mer för en hållbar produkt och faktiskt köpa sig en elbil.

Jag vill bara ha bort diskussionen om miljöfrågan från att vi ska äta mindre kött till att det faktiskt är politiken som måste skala upp. Det krävs en omställningspolitik med högt satta mål. Den senaste rapporten från klimatpolitiska rådet (2021) sågar regeringen för att våra utsläpp minskar för lite. Sveriges regering där Miljöpartiet har posten som miljöminister misslyckas. Utsläppen minskar alldeles för lite för att nå regeringens mål om noll nettoutsläpp 2045.

Anna Nilsson Förbundsordförande Moderaterna i Östergötland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: Dags att spara ihop till bröllop på Strömsholmen

Debatt

Debatt: Kvartetten marknadsför etableringar på privatägd mark

Östergötland

Unik LRF-stämma i Vadstena: "Spännande lösning"

Brott & Straff

Kontroversiell boll med egen dag

Olyckor, katastrofer

Smarta nödlösningar för restauranger i nöd