Nodra måste visa rekordsnabb handlingskraft

Man tror inte att det som händer kring Returpunkten kan vara sant. Datumet för stängning av Returpunkten är spikat och naturligtvis måste en lösning finnas klar när detta datum inträffar.

Insändare 18 juni 2021 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan vara en permanent anläggning eller en tillfällig åtgärd, men att komma till denna tidpunkt och först då börja försöka hitta utvägar är totalt hjärnsläpp. De hinder som man åberopar är sådant som har funnits en tid och naturligtvis ska man ha löst frågan innan den befintliga anläggningen ska stängas.


I min tankevärld bör det akut fungera med en tillfällig Returpunkt på en lämplig markyta, kanske Norra hamnen, flygplatsen eller Bråvalla. Ställ upp låga flak att slänga på. Det kanske innebär besvär för Nodra att hantera och lite svårare för besökare som ska kasta tunga föremål, men det är i alla fall en Returpunkt.


Att lösa problemet får inte stoppas av lite merarbete och merkostnad för kommunen och det kommunala bolaget Nodra. Besöksantalet vid andra returpunkter kommer antagligen ändå att öka och den tillfälliga Returpunkten kommer att vara bättre än ingen alls. Om trafikfrågor blir en svårighet, så kan man jämföra med vad som kommer att hända vid andra returpunkter om ingenting görs. Det som hittills har missats måste nu kompenseras med rekordsnabb handlingskraft.


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Nya Returpunkten öppnad: "Jag älskar att slänga skräp"

Klart: Då öppnar Returpunkten: "Vi har kämpat hårt"

Insändare: Vi har besökt returpunkter både utomlands och i Sverige

Insändare: Mina frågor om returpunkten kvarstår

"Ju mer folk grisar ned desto dyrare blir ketchupflaskan"

Visa fler
Läs mer!

Debatt: Vi finner Sophia Jarls agerande oacceptabelt

Kommunens långa konflikt är slut – före domstolen: "Jag ser det som en fullständig seger"

Klockaretorpet klassas inte längre som utsatt område: "Självklart glädjande"

Insändare: Höj priset på flygbränsle istället

Insändare: Använd den industrimark som redan finns

Visa fler