Dålig planering av arbetet med Östra promenaden

Efter kommunens debacle med bl.a. Femöresbron är det nu dags för nästa planeringsmiss med efterföljande "kalldusch".

Norrköping 22 juli 2021 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från den 9 augusti kommer Östra Promenaden att vara helt avstängd för all form av trafik. 

 

Samtliga träd i Promenaden ska bytas ut och enl. uppgift måste detta ske nu då ersättningsträden som idag växer på plantskola blir för stora att flytta om man väntar ytterligare med återplantering. I samband med att träden byts ut kommer ledningar i marken, spårvägsspår m.m. att förnyas och flyttas. Arbetena kommer att pågå under 2 år!

 

Eftersom gatan stängs av för all trafik kommer det i första hand att påverka de boende utmed Ö. Promenaden. Biltrafik till och från fastigheterna, p-platser samt garage kommer att blockeras av arbetena. Avstängningen innebär således att de boende över huvud taget inte kommer att kunna nå fastigheterna med bil. Garage- och p-platshyresgäster kommer inte heller att kunna nyttja förhyrda platser på berörda fastigheter.  

Man frågar sig om hela Promenaden måste stängas av? För att underlätta för de boende och skapa tillgänglighet under arbetets gång borde projektet kunna genomföras etappvis med minutiös planering kanske via professionella externa sakkunniga planerare. 

 

Märkligt att situationen har uppstått. Träden i Promenaderna har varit byggnadsminne sedan år 1994 och kunskapen om att ett ”trädbyte” förr eller senare skulle bli aktuellt är inte någon nyhet. Man har haft 27 år på sig att planera och samråda med länsstyrelsen angående dessa arbeten. I stället kommer man ”fem i tolv” och försätter de boende och andra berörda i en prekär situation avseende tillgängligheten till fastigheterna. 

 

Planera om och planera rätt!

Drabbad garagehyresgäst

Ämnen du kan följa
Omgörningen av Östra Promenaden
Insändare

Insändare: Går inte att undvika köerna på Skepparegatan

Norrköping

Siffrorna: Här har trafiken ökat mest när Promenaden stängts av ✓ Dubbelt så många bilar på gatan

Insändare

Insändare: Snart ska Östra Promenaden grönska på nytt

Insändare

Insändare: Lindarna var rena dödsfällorna

Insändare

Insändare: Livet blir aldrig detsamma igen

Visa fler
Läs mer!
Debatt

Debatt: Nya vägar skapar mer trafik i Norrköping

Norrköping

Beslutet: Det får inte stå på fordonsskylten

Insändare

Insändare: Svårt och farligt vid Söderleden – varför händer inget?

Norrköping

Siffrorna: Här har trafiken ökat mest när Promenaden stängts av ✓ Dubbelt så många bilar på gatan

Insändare

Insändare: Snart ska Östra Promenaden grönska på nytt

Visa fler