Låt den som behöver få en rollator för utomhusbruk

Många äldre har drabbats hårt av att inte kunna gå ut på egen hand under ett helt år på grund av att de endast har en rollator för inomhusbruk. 

Östergötland 8 april 2021 11:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi hör ofta talas om ofrivillig ensamhet, framför allt hos äldre personer. Media och olika myndigheter vittnar om att ensamheten under pandemin är en svår nöt att knäcka och att vi behöver hjälpas åt. 

Under det år som passerat har våra medborgare över 70 år varit mer eller mindre tvungna att avstå socialt umgänge och de har fått be om hjälp med att uträtta ärenden och inköp av olika slag. Det kan vara den enda sociala kontakten många har under en vanlig dag. 

 

Nu har många drabbats hårt av isolering och av att inte kunna gå ut på egen hand under ett helt år på grund av att de endast har en rollator för inomhusbruk. 

Genom en överenskommelse mellan Region Östergötland och de flesta kommunerna i länet är det beslutat att man endast får låna en rollator för inomhusbruk. Men man är själv ansvarig för att köpa en egen rollator för utomhusbruk. Detta har många inte har möjlighet till. 

 

Det vore en enkel sak för beslutsfattare att ändra på detta. Vi tycker att det är ett ypperligt tillfälle att göra skillnad för många invånare. 

Genom att ge personer som behöver rollator en möjlighet att få det som ett gratis hjälpmedel både för inomhus- och utomhusbruk, kan många gå ut i friska luften på egen hand. 

På så vis höjs livskvaliteten och man får en ökad rörlighet som i sin tur leder till en stabilare hälsa. 

 

Det är viktigt att kunna ta sig ut och kunna se andra människor även om man har svårt att ta sig fram. Har man svårt att gå utan hjälpmedel inomhus är behovet minst lika stort utomhus. 

Det är problematiskt att använda samma rollator ute och inne på grund av olika konstruktion samt att det blir smutsigt inomhus. Dessutom ökar risken för fallolyckor då det drar in väta och smuts utifrån. 

Det är också annan utrustning på en utomhusrollator, till exempel plats för bagage och en sittplats vid behov. Det gör att det kan vara enklare att klara sina inköp och uträtta enklare ärenden på egen hand. 

 

Att endast kunna vistas inne i sitt eget hem är en faktor som gör att fler och fler lider av ofrivillig ensamhet och mår allt sämre psykiskt. Det är också väl känt att man mår bättre om man rör på sig och får andas frisk luft. 

När det gäller kostnaden för dessa hjälpmedel kan man ställa dem mot kostnaderna för psykisk ohälsa samt benbrott och andra fallskador. Dessutom kan kostnaden för hemtjänst sjunka om man på egen hand kan ta en promenad och uträtta mindre ärenden.

Pensionärsforum i Östergötland
Anne-Louise Aspanius, ordförande PRO
Mari-Anne Andersson, ordförande SKPF
Jan-Erik Lövbom, ordförande SPF 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Hon vill inte att de äldre ska ses som offer

Östergötland

Boendet bekämpar ensamheten – med musik och fester