Gör skogsbruk lönsamt och behåll artmångfalden

Skogen är en del av den svenska själen och har så varit under hela den tid vårt land varit bebott. I skogen har vi funnit föda, skydd, råvaror och en stor del av vår kultur har sina rötter i skogen.

Norrköping 29 maj 2021 08:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det mesta av det vi idag kallar skog är inte mer än trädplantager anpassade till att ge maximal råvaruproduktion ekonomisk utdelning. Den ekonomiska utdelningen är hög, men priset i form av biologisk utarmning, minskad motståndskraft mot skadeinsekter och brand, markskador med mera är högre.

 

Skogens roll som kolsänka har kommit att uppmärksammas i allt högre grad vart efter medvetenheten om vikten av att minska koldioxidutsläppen vuxit. Att fälla skog för att ersätta fossila bränslen är direkt kontraproduktivt då den levande skogen binder kolatomer och det tar flera årtionden att ta igen den förlorade inbindningen och de utsläpp avverkningen ger innan kolbalansen är återställd.

Den största enskilda faktorn i denna negativa process är trakthyggesbruket med kalhyggen som mer liknar åkerbruk än ansvarfullt skogsbruk.

 

Miljöpartiet vill ha ett hållbart skogsbruk som värnar biologisk mångfald och skapar robusta ekosystem som också gör oss med rustade för klimatförändringar.

1. Skydda med skog och modernisera skogsnäringen. Markägare behöver få  bättre ersättning och villkor när de vill skydda värdefull skog och natur. Idag tar det cirka sex veckor att få tillstånd att avverka skog, men upp till tio år att få den skyddad.

2. Det måste bli mer lönsamt att bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor. Vi vill underlätta långsiktig förvaltning, mångbruk och moderna, naturnära brukningsmetoder.

3. Skogspolitiken måste ge bra förutsättningar för friluftsliv i alla dess former – svampplockning, rekreation, naturturism och kulturupplevelser.

Människor som älskar skogen är dess starkaste skydd. Vi är många som älskar skogen.

Bengt Cete (Mp)

Ämnen du kan följa
Skogsbruk
Debatt

Debatt: Skogsägare värnar om sina skogar

Insändare

Insändare: Det finns ingen som vill ha en tyst skog

Affärsliv
Ekonomi, näringsliv & finans

Vinstras för SCA

Läs mer!
Norrköping

Pentti om läget: "Jag blir alldeles bedrövad av att se det här"

Debatt

Debatt: Ett hållbart skogsbruk räddar skogens alla värden

Debatt

Debatt: Stå upp för allemansrätten - skydda natur och stränder

Norrköping

Hon förklarar arbetet i Vrinneviskogen: "Jag förstår de som blev oroliga över vad vi gjort"

Insändare

Insändare: Kommunen vandaliserar Vrinneviskogen

Visa fler