Fusket i byggbranschen drabbar företagare

Den goda byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra, skriver företrädare för Sveriges Byggindustrier.

Sverige 5 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare. Det innebär ökat behov av hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Detta är goda nyheter för oss som arbetsgivare men också för våra anställda. 

Men de senaste årens höga byggtakt har tyvärr en baksida: den goda byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra. Flera rapporter tyder på ett ökat fusk i samhällsbyggnadssektorn. Det kan till exempel röra sig om misstänkt skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen.

Enligt en färsk undersökning från våren 2019 som Sveriges Byggindustrier låtit göra tillsammans med Byggnads finns problem i byggprocessens alla led. Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser – utan att kontrollera om rådande lagar och regler följs. 

Därtill kommer oseriösa som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa obligatoriska säkerhetskrav. Så här kan vi inte ha det. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Därför uppmanar vi svenska myndigheter att:

Intensifiera arbetet med att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

Beställare av byggrelaterade tjänster ställer krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar. 

Den 21 november samlar vi företagare, upphandlare, beställare, fackföreningar och andra aktörer i Östergötland för att tillsammans ta nästa steg i arbetet för en byggbransch fri från fusk. Vår förhoppning är att deltagarna tar med sig kunskapen och verktygen för att driva frågan i en den egna verksamheten och gentemot andra aktörer i regionen. 

I synen på fusket i branschen är vi många som är överens: svenska lagar och regler ska vara en självklarhet samtidigt som konkurrensen företag emellan måste ske på lika villkor. 

Om alla aktörer och led i byggprocessen delar Sveriges Byggindustrier och Byggnads syn på sund konkurrens skulle staten öka sina skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Samtidigt skulle anställningsvillkoren för de människor som utnyttjas av oärliga aktörer förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka. 

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Därför samlar vi aktörer i Östergötland till ett regionalt framdriftsmöte. Bara så kan vi rusta landet för framtiden.

Johan Gillberg, regionchef BI Mellan
Cecilia Johansson, lokal chef BI Östergötland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Finspång

Misstänkt brand var torrkokning

Affärsliv
Söderköping

Uppmaningen: Håll avståndet i glasskön

Fastighetsaffärer

Nya ägare till fastigheten på Rörstorpsvägen 1 i Falla, Finspång - 1 625 000 kronor blev priset

Skola och utbildning

Svenska studenter kan tvingas åka hem

Ishockey

Brynäsfansen har samlat in rekordsumma

Visa fler