Tryggheten är prioriterad i Valdemarsvik

Vi tar nu initiativ till att uppvakta Polisområdet för att säkra ytterligare polisiära resurser som kan vara på plats i Valdemarsviks kommun, skriver socialdemokraterna Ted Starkås och Mats Kettle.

Valdemarsviks kommun 1 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 21 oktober arrangerade Socialdemokraterna i Valdemarsviks kommun ett öppet möte om trygghet, mötet var välbesökt med deltagande av både partimedlemmar och engagerade medborgare. Mötet gästades också av områdespoliserna i Valdemarsvik som berättade om sin vardag.

Slutsatsen vi drar av mötet, såväl diskussion som presentation, är att Valdemarsvik är en trygg plats att bo och leva på, med låg brottslighet och bra förebyggande verksamhet. Det är dock tydligt för oss, vilket också framkom på mötet, att det finns en upplevelse av att Valdemarsviks centrum inte är tryggt – framförallt på fredags- och lördagskvällar – men även andra kvällar efter mörkrets inbrott. Det finns också ett behov av att kraftsamla när det gäller att motverka narkotikaanvändandet.

Utifrån diskussionen på mötet och de behov som finns kommer vi socialdemokrater att ta tre initiativ. För det första kommer vi att ta initiativ till att Valdemarsviks kommun, via kommunstyrelsen, uppvaktar Polisområdet för att säkra ytterligare polisiära resurser som kan vara på plats i Valdemarsviks kommun. 

Fler poliser är inte hela lösningen på trygghetsproblemet, men det är utan tvivel så att både synliga poliser, och poliser som har resurser och möjlighet att arbeta med de problem som finns på orten, är nödvändigt.

För det andra kommer vi att ta initiativ till en översyn av hur kommunens väktarresurser kan användas på ett bättre sätt för att öka tryggheten i centrala Valdemarsvik. Kommunen har idag avtal med väktarbolag vilket gör att kommunalt finansierad personal finns tillgängliga på kvällar och nätter. 

Vi vill se över hur vi kan förändra väktarnas tjänstgöring och deras uppdrag både för att öka väktarnas synlighet men också förbättra samarbetet med Polisen och kommunens övriga personal så att dessa extra ”ögon” kan användas till rätt saker. Vi vill inte att väktarna ska göra polisens jobb, men de utgör ett värdefullt komplement.

Avslutningsvis, vi vill även se över förutsättningarna och arbetsformerna för dem som arbetar förebyggande och främjande inom kommunens socialtjänst. Målet med det är att skapa än mer effektfulla insatser för den aktuella målgruppen. Inte minst var detta ett önskemål som områdespolisen nämnde, mer personal från Socialtjänsten som under kvällar och helger kan arbeta förebyggande tillsammans med polisen.

Dessa tre åtgärder kommer naturligtvis inte att fullt ut lösa frågan för dem som känner otrygghet för att vistas i centrum när mörkret har fallit. Vi vill på detta sätt dock visa att vi tar den här frågan på allvar och gör det som kan göras, inom ramen för vad kommunen kan och får göra. Den som har förslag på ytterligare åtgärder får gärna framföra dem till oss och delta i det fortsatta arbetet.

Ted Starkås (S), ordförande i kommunstyrelsen
Mats Kettle (S), ordförande Socialdemokraterna i Valdemarsvik


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Valdemarsvik

Jätteplanerna i centrum försenas av coronapandemin

Norrköping

De kan lösa gåtan med den skjutna hästen

Valdemarsvik

"Vi bad politikerna vänta ett år, men det blev nej"

Valdemarsvik

Politikerns fråga: Varför ska vissa få gratis buss?

Östergötland

Risken för våld i hemmet ökar i spåren av covid-19

Visa fler