Tala med äldre på äldres vis

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i en rapport konstaterat att bristande kompetens i svenska språket är ett riskområde.

Sverige 8 oktober 2019 04:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Inför valet i höstas lovade Socialdemokraterna att förbättra kunskaperna i svenska bland de som jobbar inom äldreomsorgen. Ett år efter valet är frågan aktuell igen och PRO:s ordförande har i en uppmärksammad debattartikel ifrågasatt var vallöftet tog vägen. Enligt fackförbundet Kommunal är var fjärde äldreomsorgsarbetare utlandsfödd och tyvärr har alldeles för många svårt att kommunicera ordentligt med de äldre på svenska.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i en rapport konstaterat att bristande kompetens i svenska språket är ett riskområde. Det kan leda till att ”den enskilde får omsorgen och vården utförd på ett felaktigt sätt eller inte alls, och att det därmed uppstår missförhållanden eller inträffar vårdskador” enligt rapporten. Och det krävs egentligen inga myndighetsrapporter för att förstå att det kan uppstå en hel del lidande och frustration när de äldre och personalen inte förstår varandra. I takt med att vi lever allt längre blir de äldre också sjukare, vilket kräver mer av de anställda idag än förut. Nya mediciner och tekniska hjälpmedel introduceras ständigt.

Rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen är mycket stort. Enligt SCB kommer det fattas 160.000 personer år 2035 som situationen ser ut i dagsläget. Samtidigt har många invandrare svårt att få arbete. När behovet av personal på äldreboenden blir akut är risken stor att man anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska i brist på andra sökande till tjänsterna.

 

Även Kommunal har lyft problemet och kräver mer utbildning och mer pengar så att de anställda kan lära sig språket på arbetstid. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer räcker inte fullgjord SFI – Svenska för invandrare. Kommunerna bestämmer själva vilka krav de ska ställa på språkkunskaper hos de anställda. I vissa kommuner har frågan om språktester lyfts och det finns exempel på äldreboenden som infört detta för att kunna kartlägga vilka anställda som behöver ytterligare språkutbildning. Goda initiativ, men problemet är omfattande över hela landet om man ska tro Kommunals kartläggning och behöver tas på allvar på nationell nivå.

Vad har Socialdemokraterna gjort för att infria sitt vallöfte? Inte mycket, vad det verkar. Socialminister Lena Hallengren (S) har sagt att det är ”upp till arbetsgivarna”, men vad händer om arbetsgivarna inte tar tag i frågan? Och om fullgjord SFI-utbildning inte är tillräckligt för att klara av ett vanligt förekommande yrke i Sverige borde den utbildningen ses över rejält.

Äldre har all rätt att kunna göra sig förstådda och bli omhändertagna – på svenska.

Eleonore Lundkvist

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Brand i Vrinneviskogen spreds snabbt

Valdemarsvik

En fördes till sjukhus efter MC-olycka

Norrköping

Två lastbilar fastnade under bron

Norrköping

Befarad brand var kontrollerad eldning

Fotboll

IFK-fostrade målvakten klar för "Bissarna"

Visa fler