Snedsteg att utvidga kemikalieskatten

Fokus måste ligga på åtgärder som ger verkliga miljö- och klimatvinster, inte symbolåtgärder, skriver tre företrädare från Företagarna.

Sverige 7 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv och ändamålsenlig. Detta kan enbart ske om politiken tas fram i nära dialog med näringslivet. Fokus måste ligga på åtgärder som ger verkliga miljö- och klimatvinster, inte symbolåtgärder som slår oproportionerligt hårt mot småföretagens konkurrenskraft och hämmar deras möjlighet att bidra till omställningen.

 

Kemikalieskatten som regeringen införde 2017 är tyvärr ett exempel på just en sådan symbolåtgärd. Skatten riktar sig mot farliga ämnen i vitvaror och elektronik, med en beskattning om elva kronor per kilo för vitvaror och 140 kronor per kilo för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara är 440 kronor. Det är i sig ett angeläget ändamål att vilja minska mängden farliga kemikalier i människors vardag, men i detta fall slår skatten fel.

Förutom att kemikalieskatten har medfört en omfattande administrativ börda på mindre företag, har det även lett till snedvriden konkurrens till fördel för utländska försäljare av produkterna, som kan exportera billigare till svenska konsumenter eftersom de inte omfattas av denna beskattning. Svenska konsumenter kan därmed enkelt och snabbt få samma varor levererade till sig från exempelvis Danmark och Tyskland.

Detta gör att skattens syfte undergrävs, samtidigt som det drabbar svenska handlare och återförsäljare av vitvaror och elektronik, inte minst de mindre aktörerna som redan är hårt pressade av den ökade e-handeln. Exempelvis räknar Handelns Utredningsinstitut med att skatten innebär upp till 1400 förlorade arbetstillfällen i Sverige. Trots detta vill regeringen införa en kemikalieskatt på kläder och skor, vilken enligt Januariöverenskommelsen ska ske redan 2021. 

 

Kanske mest anmärkningsvärt är att det från regeringens sida saknas en ordentlig utvärdering av kemikalieskatten. På den omfattande kritik som riktats mot både den befintliga skatten och den föreslagna utvidgningen har responsen varit sval. Regeringen måste omgående göra en seriös och omfattande utvärdering av skattens effekter, innan utvidgning sker till kläder och skor eller ytterligare höjningar i nuvarande skatt genomförs.

Sverige kan inte föra en skattepolitik som om vi vore avskilda från den internationella marknaden, när verkligheten är precis tvärtom.

Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna
Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna
Frida Boklund, regionchef, Företagarna 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fotboll

IFK-backen uppges intressera klubbar i Nederländerna

Östergötland

Coronapandemin: Tre nya dödsfall registrerade

Friidrott

Klart: Tjalve får arrangera USM – i modifierad form

Fastighetsaffärer

83 kvadratmeter stort hus i Gryt sålt för 7 500 000 kronor

Musik

Spotify-app ligger nere

Visa fler