Fortsatt dialog med djurhållarna önskas

Vi anser att det är viktigt att ha en fortsatt dialog med berörda organisationer och djurhållare som verkar i närheten av vargreviret, skriver Maria Leclercq på Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötland 4 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Inget svar om skyddsjakt på varg", 31/10.

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Östergötland handlar det om lodjur och varg. 

Länsstyrelsen har förståelse för den oro som tamdjursägarna känner efter att ett revirmarkerande vargpar etablerat sig i området under början av 2018. Enligt den dna-analys som gjorts på spillning från området har det nu visat sig att två valpar har fötts i reviret.

På delegation får länsstyrelsen i viss utsträckning fatta beslut om skyddsjakt. Detta om situationen skulle bli ohållbar med flera dokumenterade vargangrepp. Hänsyn ska då tas till riksdagens övergripande och långsiktiga mål för rovdjurspolitiken.

När svåra komplicerade beslut behöver fattas på Länsstyrelsen deltar flera avdelningar med sin sakkunskap inom berörda områden för att all kunskap och erfarenhet som rör området ska kunna vägas samman. Sakområdena kan ibland ha motstridiga lagstiftningar och uppdrag. 

Länsstyrelsen har som mål att vara en öppen och modern kunskapsmyndighet. Det gäller även i vargfrågan. Sedan den 1 oktober pågår inventering av vargarna i reviret, vilket Naturvårdsverket tilldelat länet extra medel för detta. 

När uppgifter utifrån spår och dna-prover kvalitetssäkrats sprider länsstyrelsen information genom flera kanaler. Länsstyrelsens webbplats uppdateras kontinuerligt med information om vargreviret samt med frågor och svar allteftersom sådana kommer in till myndigheten. Tidningen Grödan skickas regelbundet ut till alla lantbruksföretag på landsbygden. 

Därtill har vi haft flera informationsmöten i Finspång sedan reviret bildades. Vi anser att det är viktigt och har för avsikt att ha en fortsatt dialog med berörda organisationer och djurhållare som verkar i närheten av vargreviret. 

Maria Leclercq, avdelningschef avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel, Länsstyrelsen Östergötland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Coronapandemin: Tre nya dödsfall registrerade

Östergötland

Jaktledaren: "Hade kunnat gå på en vecka eller inte alls"

Östergötland

Skyddsjakten avslutad: Varg fälld

Östergötland

Pandemin: Inga nya dödsfall rapporterade

Östergötland

"Om det kommer en andra våg så klarar vi den"

Visa fler