Dags att öka delaktigheten för medarbetarna

Medinflytande är god ekonomi för kommunen, anser Martin Andreae, kommundirektör i Norrköping.

Norrköpings kommun 10 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla som haft en anställning vet av egen erfarenhet att det finns ett samband mellan känslan av arbetsglädje och möjligheten att få vara med och påverka. 

Trots detta enkla och självklara samband möter jag alltför ofta medarbetare som inte känner att möjligheten till delaktighet och medinflytande är så stor som den borde. Jag tror inte att Norrköpings kommun är vare sig bättre eller sämre än andra kommuner på delaktighet – men jag vill oavsett att vi nu tar ett rejält steg framåt.

Motivet är enkelt. Eftersom medarbetare som känner sig delaktiga presterar bättre så är medinflytande också en viktig kvalitetsfråga. Det blir helt enkelt bättre vård, bättre omsorg och bättre skola när medarbetarna har inflytande över hur verksamheten ska organiseras och utföras.

Medinflytande är också god ekonomi. Genom delaktighet och engagemang främjas en god arbetsmiljö, vilket medför en hög frisknärvaro. Pengarna som frigörs om sjukskrivningstalen minskar kan istället användas till att höja löner eller anställa mer personal.

Störst möjlighet att påverka har cheferna. Det är de som omsätter insikten om sambandet mellan delaktighet och kvalitet till praktisk handling. I Norrköpings kommun har vi 460 chefer med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Utan deras medverkan kan vi inte åstadkomma någonting. 

Idag, 10 oktober, träffar jag alla dessa chefer vid den årliga chefsdagen. Denna gång är också företrädare för de fackliga organisationerna med. Det jag ska prata om är den plan vi har för hur vi bättre ska kunna möta medarbetarnas önskan om delaktighet – och om de positiva effekter vi kommer att uppnå för kommuninvånare, näringsidkare och medarbetare när vi lyckats.

Arbetet vi startat svarar väl mot den politiska viljan. Kommunfullmäktige har beslutat att ”inom förvaltningen genomföra åtgärder som syftar till att öka medarbetarnas reella möjligheter till påverkan av den egna verksamhetens utförande”. 

Jag är fullt medveten om att det finns de som anser att det är fel att prata om delaktighet när vi samtidigt genomför besparingar. Min åsikt är att det är precis tvärtom. Aldrig har det varit viktigare än nu att varje skattekrona används på rätt sätt. Det är min övertygelse att detta sker bäst genom att medarbetarnas insikter och kunskaper tas tillvara. Jag påstår inte att det alltid fungerar så idag, men nu är rätt tillfälle att se till att det blir så i framtiden.

Martin Andreae, kommundirektör Norrköpings kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Vid insatsen: "Vi tömde hela stationen i Norrköping"

Fotboll

Levi om skadan: "Det är sjukt irriterande"

Fotboll

IFK-backen uppges intressera klubbar i Nederländerna

Norrköping

Boende efter dramat: "Branden måste vara anlagd"

Norrköping

Bostadshus brann kraftigt – anmäls som mordbrand

Visa fler