Begränsning av resor säkrar framtiden

Färdtjänsten är en viktig funktion för många i samhället.

Sverige 21 mars 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Begränsa inte resor med färdtjänsten" (20/3):

För att färdtjänsten ska fungera är det viktigt att resurserna fördelas på ett rimligt sätt så att alla kan ta del av denna samhällsservice. Lagen om färdtjänst beskriver vilka personer som ska ha rätt till färdtjänst och i lagen finns också utrymme för kommuner eller regioner att införa vissa begränsningar. Runt om i Sverige används denna begränsning på olika sätt, där vissa kommuner/regioner inte begränsar alls, andra begränsar på individnivå och vissa begränsar resorna till någonstans mellan 300 och 500 resor per år. Begränsningar får dock inte ske på resor som beskrivs som väsentliga. Väsentliga resor är, enligt rådande rättspraxis, exempelvis resor till arbete, daglig verksamhet, studier eller liknande. Med kontorets föreslagna begränsning på 70 resor per månad skulle, enligt analys av 2019 års resande, 0–7 kunder påverkas per månad. Vissa av dessa kunder har dock väsentliga resor och skulle därför inte påverkas av den föreslagna begränsningen. 

 

Norrköpings kommun står precis som många andra kommuner inför ett svårt ekonomisk läge och besparingar sker på flera områden inom kommunen. Tekniska nämnden fattade i december beslut om budgeten för 2020. I budgeten fanns ett beslut om en besparing genom begränsning i antalet färdtjänstresor. Samhällsbyggnadskontoret har nu arbetat fram ett förslag kring utformning av denna begränsning i form av en riktlinje kring särskild kollektivtrafik. 

Med en begränsning på resor vill kontoret säkra upp inför framtiden så att inte en eller enstaka kunder reser så mycket att detta drabbar övriga kunder genom att verksamheten inte kan upprätthållas. Vi vill att färdtjänsten fortsatt ska vara tillgänglig och välfungerande för kunder som i sin vardag har behov av den.

Ylva Persson, enhetschef samhällsbetalda resor på samhällsbyggnadskontoret


Ämnen du kan följa
Läs mer
Norrköping

MP anklagas för att sitta på dubbla stolar

Insändare

Kronan lär inte hålla budgeten

Insändare

Vad händer i vårt Söderköping?

Norrköping

Här är stödpaketet för föreningslivets överlevnad

Finspång

Rektorn lovar fortsatt hjälp: "Familjen kan vara lugn"

Visa fler