30 miljoner budgeterat för Femöresbron

Den gamla Femöresbron hade, efter att ha varit i bruk i 115 år, uppnått sin tekniska livslängd och behövdes bytas ut.

Norrköpings kommun 18 juli 2021 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhällsbyggnadskontoret och ytterst Tekniska nämnden har ett ansvar att väga traditioner mot nya behov. Kommunen är i ständig utveckling och det är inte lätt att tillgodose alla behov och önskemål. Norrköpings kommun och Länsstyrelsen tolkar inte alltid lagar och föreskrifter på samma sätt och det är särskilt utmanande där olika lagstiftningar står emot varandra, som i detta ärende. 

 

På frågan om hur stora kostnader som belastat kommunen så har vi i dagsläget tagit kostnader för bortforsling av gamla bron, juridiskt ombud och inledande projekteringskostnader. 

Samhällsbyggnadskontoret har tilldelats en budget om 30 miljoner kronor för projekteringsarbete och rivning där omkring 6,2 miljoner kronor har nyttjats till dags dato. Av dessa avser drygt 0,5 miljoner kronor juridiskt ombud, 2,4 miljoner kronor bortforsling av gamla bron, 100 000 kronor intern arbetstid samt inledande projektering ca: 3,1 miljoner kronor. 

 

Merparten av kostnaderna kommer att ligga på den detaljerade projekteringen samt uppförandet av den nya bron, vilka påbörjas först då vi är överens med Länsstyrelsen om exakt placering och utformning. Vår bedömning är att vi kommer att kunna hålla oss inom tilldelad budget och mycket av det arbete som är gjort fram till idag kommer vi kunna tillgodoräkna oss även om vi behöver revidera placeringen av ersättningsbron. 

 

Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer kunna bygga en ny bro till nytta och glädje för kommande generationer och arbetet är prioriterat av både samhällsbyggnadskontoret och tekniska nämnden. 


Ämnen du kan följa
Femöresbron

Kompromissen: Så ska kommunen lösa Femöresbron

Insändare: Tids nog får vi vår bro tillbaka

Insändare: Massor av pengar som slängs i Strömmen

Hans Stigsson: En bro för mycket för Kvartetten?

Insändare: Ge oss en bro på samma ställe som den gamla

Visa fler
Läs mer!

De vill satsa 10 miljoner extra på hemtjänsten: "Där finns det stora brister"

Debatt: Fokus på skolan, äldreomsorgen och sociala frågor

De vill satsa mer på demensvården: "En riktad satsning"

Förslaget: Slopade sparkrav inom vård och omsorg

Kompromissen: Så ska kommunen lösa Femöresbron

Visa fler