Ebbe Linde har fått ett eget sällskap

2 oktober 2001 04:00
Catullus och Horatius kan man läsa, men inte Ebbe Linde, trots att förtjänsten är hans. Nu ska det bli ändring på det.
Två unga göteborgskor, den ena doktorand i företagsekonomi, Petra Adolfsson, och den andra författare till den senaste boken om Karin Boye, Paulina Helgeson, har startat Ebbe Linde Sällskapet. Med 14 medlemmar sedan i mars är det ännu så länge minst.
För första gången framträdde sällskapet på bokmässan i Göteborg. Montern var sponsrad av Chalmers tekniska högskola. Där var Ebbe Linde under 25 år lärare i elektrokemi och blandade som naturvetare sitt värv med publicistik.

Som medarbetare på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var det han som tog emot telegrammet från Göring med protester mot tidningens antinazistiska hållning. Detta berättade han långt senare om i NT.
Han betraktades tidigt som ett universalsnille; skolad av sin geniale far, kyrkoherden i Kolmården, slukade han Schopenhauer redan som tonåring och tog studenten tre år före sina kamrater.Det var akademiskt rekord när han som sextonåring skrevs in vid universitetet i Uppsala. Efter en lång gärning som teaterkritiker i Dagens Nyheter och BLM var han debattör och krönikör på kultursidan i Norrköpings Tidningar.
­ Vi är fascinerade av hans bredd, säger Petra Adolfsson till NT. Det är inte lika självklart att man som tekniker i vårt samhälle har samma humanistiska vidsyn. Det är konstigt att en så intressant och sammansatt personlighet inte lyfts fram. För Chalmers tekniska högskola är det däremot viktigt att fånga in det humanistiska arvet. Det finns en strävan att sätta in människan i relation till teknik och samhälle.
Ebbe Linde klagade själv över en splittrad gärning, men det är just det som är det intressanta, understryker Petra Adolfsson. Han var en modern mångsysslare.
På de litterära sällskapens scen lyfte hon fram honom som brevskrivare. Karin Boye-sällskapets förste ordförande Erik Lindholm har till EL-sällskapet överlämnat sin korrespondens med Ebbe Linde. Universitetsbiblioteket i Göteborg förfogar sedan tidigare över resten av hans stora outforskade korrespondens. Man slås av humorn och direktheten, fastslår Petra Adolfsson.

Sällskapet vill verka för att Ebbe Lindes författarskap blir läst och trycks om. Som översättare av klassiska greker och moderna författare som Brecht, Apollinaire och Bertrand har han gjort en viktig insats. Men hans ödmjuka hållning gjorde att han inte uppmärksammades.
Ebbe Linde debuterade som poet redan 1924 och förebådade i Bräsch den lyriska modernismen. Han bröt med versen och skrev fritt. Paulina Helgeson läste på bokmässan ur Den magiska kitteln från 1932. Han liknar där Karin Boye, som han hyste mycket djupa känslor för, vid en "själens näckros" och utvinner ur detta ordet "nekros". Det får en kuslig klangassociation.
Att Ebbe Linde breddade bevakningen av teaterlivet från huvudstadens horisont över landet resulterade inte bara i att han recenserade över 1200 föreställningar utan också själv blev dramatiker. Det var Ebbe Linde som dramatiserade Gilgamesj-eposet, en opera som till Ture Rangströms musik tidigt havererade i den oerfarna operaledningens händer. Han skrev också en pjäs om kristendomens uppkomst, Senapskornet. I pjäsen Isljuset gjorde han upp med fascismen.

Att han var en radikal debattör hade samtiden klart för sig redan på 20-talet. Han var då medlem av svenska Clarté. I Kolmården var man lätt chockad över det fria umgänget i kretsarna kring Arthur Lundkvist och övriga i gruppen fem unga.
Själv drev Ebbe Linde under en period en experimentell friskola i Kolmården och undervisade sin yngste son i samma anda som han blev uppmuntrad till egna studier av sin far. Lekklossarna utgjordes helt enkelt av olika geometriska former. Några år var han amanuens i psykologi vid Göteborgs högskola.
Ebbe Linde var en renässansmänniska, fastslår hans sällskap. Han har inte fått samma uppmärksamhet som sina författarkolleger. Han har inte heller blivit föremål för någon vetenskaplig forskning.
Säkert blir det ändring på detta nu.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
MARIAWAXEGÅRD