Sedan klubbdirektören Patrik Selin slutade har David Bergström blivit ny vd för hela koncernens verksamhet.

Nu tar man ett steg vidare och förstärker organisationen.

Koncernekonomichefen får det övergripande ansvaret för ekonomi och finanser i koncernen. Dessutom personalansvar för avdelningen.

Försäljningschefen har budget och totalt försäljnings- och marknadsansvar för IFK Norrköping. Personen ansvarar också för huvudpartners samt har personalansvar för medarbetare inom sälj- och marknad.

den expansiva IFK-koncernen omsätter årligen 120 miljoner kronor och har 85 heltidsanställda samt cirka 300 timanställda medarbetare.

Tjänsterna är utlysta, 5 mars är sista ansökningsdag.