Ett tiotal företag följer centrumhandlarna bakom gruppen Nytänk och gör gemensam sak för att öka inåkningen av kunder till Vammarområdet och marknadsföra bolagen.

Det framkom på torsdagens frukostmöte som Margot Kulin, Möbelkompaniet, höll i.

– Företag säljs, nya flyttar in och tar över. Mycket händer på området och det vill vi sprida kunskap om. Priserna är konkurrenskraftiga och handlarnas servicegrad hög.

Via informationstavlan vid infarten ska kunden med stöd av internet och sociala medier kunna länka sig fram till respektive butik eller livsmedelshall för fakta och erbjudanden.

– Vi måste bli bättre på att tala om våra goda sidor när det gäller utbudet av varor, närhet, prisbild och mängden parkeringsplatser. I framtiden blir konsekvenerna förödande för all handel på framför allt mindre orter om vi inte kan marknadsföra oss.

Margot Kulin efterlyser liksom kollegorna i Nytänk tydligare skyltning från E22:an.

– Marknadsföring är svårt. Det handlar ofta om att sticka ut för att vara tilltalande. Men ju bättre information är desto lättare är det för besökare utifrån att hitta hit för att äta, dricka och handla. Finns det inte här hos oss är jag den första att hänvisa folk vidare till centrum för att gynna samhället. Och så måste det vara. Det gäller att hjälpas åt.

Gruppen Nytänk, ett 20-tal företagare och köpmän i centrum, träffades i januari för att diskutera hur de gemensamt kan få besökare att spendera mer tid och pengar i butiker och på uteställen. Sammankallande: Hans Andersson, Sportringen och Edward Svensson, Björkagårdens Gårdsbageri. Skyltningen från E22:an lyftes som en punkt.