Göran Trysberg, näringslivssamordnare vid Valdemarsviks kommun:

– Det är mycket positivt att man från näringens sida har en gemensam plan för vad man vill göra och att företagarna själva är beredda att ta initiativ till det. Kul att gruppen också har planer för ett helt nytt arrangemang (bilbingon) och att näringen tänker att använda redan befintliga arrangemang – av vilka flera redan idag har ett kommunalt stöd – för att skapa ett mervärde, poängterar han.

Valdemarsviks kommun har under senare år skyltat både norr och söder om Mosseboinfarten som samtidigt hänvisar till en anlagd informationsplats (Kustporten). Vid Kustporten finns kartor, information och broschyrmaterial om alla kommundelarna.

Göran Trysberg:

– Skyltningen är varumärkesbyggande för varumärket Valdemarsvik. I det nu aktuella fallet är det väl något parterna gemensamt får titta på och sedan komma fram till på vilket sätt som Valdemarsviks kommunen eventuellt skulle kunna vara behjälplig i frågan.