GUSUM En enig kommunstyrelse i Valdemarsvik ger klartecken för första etappen av tillbyggnaden av Gusums skola och fritidshem. Tillfälliga lokaler – skräddarsydda baracker för undervisning – kommer att hyras för att möta verksamhetens behov under byggtiden. Ett andra anbudsförfarandet har redan inletts.

– Det skulle vara billigare att flytta sexorna i Gusum och Ringarum till Valdemarsvik. Men både i Gusum och Ringarum finns det förutsättningar för att framgångsrikt bedriva F-6 skola med fritidshem, därför satsar vi på dessa skolor. Det är ett led i vår strävan att alltid ”landsbygdssäkra” våra beslut, förklarar Erland Olauson (S), kommunstyrelsens ordförande, i en kort kommentar till måndagens beslut.