Skolrektorn i Valdemarsviks kommun sägs ha haft insyn i fallet men inte snabbt nog rapporterat uppgifterna vidare. Det påstår Beo som granskat ärendet och kräver att kommunen senast den 8 maj vidtar åtgärder samt redovisar elevens skolsituation idag.

Myndigheten skriver att eleven under ett års tid blivit slagen och knuffad av en skolkamrat på och på väg hem från skolan. Huvudmannen håller med om att eleven blivit utsatt för kränkande behandling. Skolpersonalen har informerats om att barnen slagits på fritiden, en händelse som utreddes genom samtal. Bråken har dock fortsatt. Den utpekade eleven förklarar att uppgifterna inte alltid stämmer och barnens versioner skiljer sig åt. Med anledning av händelserna har skolan tillsatt en resurs för att få lugn och trygghet. Samtal har genomförts i klassen om hur goda kamrater uppträder.

Men att skolan utrett samtliga händelser och vidtagit åtgärder gör inte att rektorn klarar sig undan kritik. Endast ett av ärendena 2016 anmäldes till huvudmannen trots att rektorn flera gånger fått kännedom om dem. Uppgifter om kränkande behandling ska "skyndsamt" anmälas till huvudmannen. Det finns dock inte tillräckliga förutsättningar för att lägga fram ett skadeståndsanspråk mot Valdemarsviks kommun, uppger Beo.