Majoriteten av deltidsbrandmännen i Valdemarsvik sade i början av månaden upp sig i protest mot arbetsvillkor som de anser vara orimliga. En del av kritiken riktade sig mot RTÖG:s ledning och bristen på dialog med den. I går meddelade förbundsdirektör Håkan Dahm att han avgår.

– Det var ett förståndigt beslut, med tanke på den resa som har varit de senaste sex åren, säger Johan Lind, stationsansvarig i Valdemarsvik.

Hur tror du det påverkar utvecklingen i RTÖG?

– Jag tror det kommer påverka en hel del i den konflikt som råder. Men i det långa loppet så är det ju politiska beslut som styr, och den som tar över efter honom kommer att få samma problem att ta tag i.

Redan nu upplever Johan Lind en förbättrad dialog med ledningen, då möten har hållits där personalen har fått ventilera sin åsikter. Men den springande punkten, kollektivavtalet som ger deltidsbrandmännen försämrade villkor, är fortfarande en stötesten. Nu har dock kommunens representanter i RTÖG, Bertil Eklund (NB) och Anna Nilsson (M), lämnat in en skrivelse där de begär ett extra möte med direktionen där de bland annat vill diskutera lokala avtal.

– Det är jättebra. De förstår vår sits och vad det faktiskt handlar om. Det handlar inte om att vi ska bli rika utan om att vi inte ska förlora på att vara deltidsbrandmän, säger Johan Lind.

I slutet av förra veckan togs också ett första steg mot lokala förhandlingar om avtalet då BRF, Brandmännens Riksförbund, lämnade in en så kallad MBL §10. Det innebär att motparten är skyldig att förhandla inom två veckor, om inget annat bestäms.

Samtidigt är parterna på central nivå längre ifrån varandra än någonsin. Arbetsgivarorganisationen Pacta stämmer nämligen BRF till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten och hävdar att de uppmanat till massuppsägningar. Något både de själva och Johan Lind menar är felaktigt.

– De har snarare varit en lugnande faktor och sagt att vi inte ska ta det steget. Nu när de blir stämda blir folk ännu mer förbannade och nitiska i sin hållning.

Hur påverkar den upptrappade konflikten centralt möjligheten till att skriva lokala avtal?

– Inget alls. Det ena tar inte ut det andra. Vårt fotarbete fortsätter i det att vi stöttar de lokala avdelningar som vill det, säger Magnus Sjöholm, central ombudsman på BRF.