– Framtiden får naturligtvis utvisa hur bra det blev, men för kommunens bästa kan jag inte se att försäljningen kunde ha genomförts på ett annat sätt. Vi har kommit överens med en lokal företagare som har stora planer för Gryt och kommunen har fått bra betalt för skola och tomtmark, förklarar Thomas Örnberg, planerings- och utvecklingsstrateg.

Frågan vad som behövde göras från kommunalt håll med skolfastigheten väcktes i praktiken nästan direkt sedan den lilla skolan slagit igen på försommaren 2015.

– Vi diskuterade förslag från att ha skolan kvar, sänka värmen i lokalerna som inte nyttjas och låta idrottssalen vara kvar för föreningslivet i Gryt eller helt enkelt riva skolbyggnaden. Men hur vi än vände på frågan stod kommunen med minst 400 000 kronor i årliga kostnader för att fortfarande ha kvar skolan. Att enbart riva skolan skulle garanterat ha kostat kommunen åtminstone en till två miljoner kronor, utvecklar han.

Artikelbild

| Stärker kassan. Försäljningen av Gryts skola är en bra affär för Valdemarsviks kommun, hävdar Thomas Örnberg, planerings- och utvecklingsstrateg.

Ett par NT-läsare reagerar på att Valdemarsviks kommun inte aktivt annonserade för att på så sätt få mer betalt för skolan och området öster om fastigheten?

– Köparen Johan Lefvert, Vikens Husvärd AB, kom in i bilden först när de andra intressenterna tackat nej eftersom han inte ville ta strid med någon. Kommunen köpte hans idéer och bud och säkrade samtidigt Lefverts intresse om att få köpa mer mark intill skolan. Det är inte ofta som kommunen överlag går ut och annonserar om att sälja kommunal mark som inte exploaterats. Istället är det investerare som kommer till oss för att presentera sin affärsidé som vi antingen säger ja eller nej till. Kommunen kan inte då med deras idéer försöka hitta andra på marknaden som eventuellt är beredda att betala mer. En annons skulle då nog mest locka lycksökare.

Affären är uppdelad i två bitar. Dels den gamla skolan, dels delar av prästgårdsmarken.

– Kvadratmeterpriset uppgår till närmare 40 kronor vilket motsvarar taxeringsvärdet för mark för hyreshus i Grytsområdet. Ett annat mål har varit att säkra gymnastiksalen för det lokala föreningslivet under minst fem år, poängterar Thomas Örnberg.

Sedan tidigare har det beslutats att Vikens Husvärd AB köper Gryts skola, matsal, förskola och område strax öster om skolan intill Fyruddenvägen där det i skrivande stund finns fotbolls och ishockeyplan. Total areal: cirka 52 000 kvadratmeter. Tanken är framöver att fylla den gamla skolan med nio lägenheter plus tre bostäder i matsalen.

– Vi inleder arbetet med att bygga lägenheterna – tre tvårummare i radhusstil – i skolmatsalen. Förhoppningsvis kommer ritningarna nästa vecka, säger Johan Lefvert.

 

Läs mer: Företagare tar över Gryts skola