Under 2015 var det totalt 1 902 personer som lånade böcker och internet. Ifjol steg antalet till 2 249. Utlån av vuxenmedier: 1 000 (2015) till 1 198 (2016). Utlån av barnmedier: Från 1 245 (2015) till 1425 (2016). En förklaring till utvecklingen är att biblioteket påbörjade ett samarbete med Gusums skola 2015.

– Klasserna och förskolan är här regelbundet, har bokprat och lånar böcker. Ambitionen är att se över bokbeståndet, gallra och köpa nytt till både barn, unga och vuxna och ordna fler publika evenemang. Sedan ett par år pågår en uppskattad uppfräschning med nya gardiner och sittdynor som placeras i de stora fönstren. Målet är att göra fillialen i Gusum ännu mysigare, förklarar Lina Schröck, barnbibliotekarie.

Maria Hultsberg, bibliotekarie, betonar att biblioteket är en samlingspunkt för alla åldrar.

– Oavsett hur mycket besökarna lånar varje gång så kommer de regelbundet. Det gäller även de som surfar på datorerna. Som bibliotekarie är jag i Gusum en eftermiddag i veckan. Förutom jag och Lina har vi en extraresurs (Anette Nilsson) som hjälper till. Betydelsen av biblioteksfillialer i Gusum och Ringarum är större än vad många förstår.