I höstas stod kommunarkivets nya lokal, som ligger i Storängskökets källare, klar. Under våren har flyttbilarna gått varma och nu har nästan allt material transporterats och kommit på plats.

– Det har varit en riktig flyttkarusell. Det är mycket material det handlar om och det har varit tungt, men nu är nästan allt klart, säger Christina Sandell som är kommunarkivarie.

I den nya lokalen ska framförallt kommunens föreningsarkiv inrymmas. Sedan 2004 har en del av arkivet förvarats i det gamla Tingshuset eftersom de inte fått plats i de arkiv som finns i kommunhusets källare. Det var egentligen en tillfällig lösning då lokalen inte uppfyllde kraven.

Artikelbild

| Digitalisering. I höst ska ett e-arkiv för digitala handlingar testas. Det är endast nya handlingar som kommer att finnas i e-arkivet, än så länge finns ingen plan på att scanna in äldre dokument.

– Pappersarkiv måste ha en viss temperatur och luftfuktighet. Och så måste de vara brand- och inbrottssäkra, säger Christina Sandell.

Den nya arkivlokalen är byggd efter Riksarkivets regler och har en klimatanläggning som reglerar luftfuktigheten.

Att arkivhandlingarna behandlas med omsorg är av stor betydelse, menar Christina Sandell. Arkivet ger en inblick i kommunens historia, är en källa till kulturarvet och ska därför bevaras. Arkivet består både av handlingar från kommunens alla verksamheter och av föreningsdokument.

– Här har vi allt från kartor och planritningar till betyg, klasslistor, styrelseprotokoll, information om socialtjänst och föreningsberättelser. Arkivet är slutstationen för alla de kommunala handlingar som ska bevaras, säger Christina Sandell.

Artikelbild

| Spännande. "Ibland fastnar man bland alla handlingar, det är vädligt spännande", säger Christina Sandell. Hon har arbetat i kommunarkivet sedan 2004.

Kommunarkivet har funnits sedan 1863 då Söderköpings stad bildades. Det äldsta dokumentet är en köpehandling från 1631.

– Det finns otroligt mycket information här. Man kan gå tillbaka och följa hur beslut har tagits och vilka andra beslut de lett till, föreningars historia och allt däremellan, säger Chrsitina Sandell.

Artikelbild

| Kartor. Arkivet består också av kartor och ritningar. Här har kartorna rullats upp. De skyddas av syrafritt material och knyts ihop med bomullsband.

Arkivet tar idag upp 1 200 hyllmeter, men tack vare den nya lokalen finns det nu plats för ytterligare 600.

– Det är ett steg i rätt riktning att man satsar på en ny lokal, säger Christina Sandell.

För att bevara arkivet och underlätta arkiveringen har kommunen också inlett en digital satsning och upphandlat ett e-arkiv. I höst ska två pilotprojekt genomföras där handlingar från socialnämnden och samhällssbyggnadsnämnden exporteras ur ett system till e-arkivet. På så sätt behöver nämnderna inte skriva ut handlingar i pappersformat för att de ska kunna arkiveras.

– Det är väldigt nytt men vi måste till det digitala, det ger möjligheter att sammanställa och söka information som man missar om man bara skriver ut på papper. Det handlar om att bevara information för allmänheten och för framtiden, säger Christina Sandell.