Polisen har haft stora problem att bemanna den nya regionledningscentralen i Linköping. Det har betytt att poliser främst från Östergötland har tvångskommenderats att jobba där. Polisförbundet räknar med att i genomsnitt elva tjänster har tvångskommenderats till ledningscentralen de senaste månaderna. Orsaken är att rekryteringen av civil personal till centralen inte har lyckats fullt ut.

– Konkurrensen är hård. Andra arbetsgivare har bättre villkor, med bättre arbetsförhållanden. Det är en del av anledningarna till att det har varit svårt, säger Martin Ulvenhag.

Ledningscentralen främsta arbete är att ta emot larmsamtal och leda polisarbetet ute på fältet. Regionen satsade stora resurser på att rekrytera och utbilda nya civila operatörer till den nya centralen. Men det har inte gått som planerat. Enligt uppgifter till P4 Östergötland har en del av de utbildade operatörerna hoppat av. En del klarade inte säkerhetsklassningen. Som en konsekvens har man alltså tagit till tvångskommenderingar av polispersonal för att klara situationen.

Artikelbild

| Kärnverksamhet. Polisförbundet oroas över att tvångskommenderingarna påverkar kärnverksamheten.

– I och med att ledningscentralen är en av de mest prioriterade verksamheterna så måste den fungera. Och visst det har varit motstånd från vissa. Men när man väl har kommit på plats så trivs medarbetarna, säger Christer Edlund på den operativa enheten vid polisregion Öst i en intervju i P4 Östergötland.

Från facket är inte bilden lika ljus. Enligt Martin Ulvenhag har flera av medlemmarna i förbundet uttryckt en oro för att kärnverksamheten påverkas av tvångskommenderingarna.

– Man rycks upp från sitt arbete. Flera oroar sig över att ordinarie arbetsuppgifter blir eftersatta när man är borta. Att ingen faktiskt gör deras arbetsuppgifter. Sen upplever många att det är så kort framförhållning. Man blir tvångskommenderad och sen kan kommenderingen förlängas med kort varsel, säger han.

Enligt Martin Ulvenhag borde man göra om och göra rätt. Framför allt tycker han att det borde skapas rätt förutsättningar med en bra arbetsmiljö och ett antal personer på plats som är redo.

– Jag kan ju exempelvis tycka att säkerhetsklassningen borde ha gjorts innan personerna genomgick utbildningen, säger han.

Enligt uppgifter till P4 Östergötland verkar det också bli värre innan det blir bättre. På grund av nya avhopp tvingas de nu att beordra ännu fler poliser att jobba där. Martin Ulvenhag bekräftar uppgifterna:

– Det har varit mest poliser från Östergötland som kommenderats till centralen. Men nu kommer det att kunna bli personal från Jönköping också, säger han.

När är då personalkrisen löst? Enligt ledningen kan det ta ända fram till sommaren innan man har en helt ordinarie besättning på plats.