Han blev invald i partistyrelsen så sent som för två veckor sedan där han skulle få möjligheten att påverka den nationella politiken inom socialdemokraterna.

På fredagen meddelade Christoffer Bernsköld, som varit ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden sedan valet 2014, att han lämnar sin post efter sommaren. Hälso- och sjukvårdsnämnden är den instans som har huvudansvaret för sjukvården i Östergötland, som bestämmer vilka områden som ska prioriteras och hur pengar ska fördelas.

Frågor som engagerat Christoffer Bernsköld i tio år.

Artikelbild

| Christoffer Bernsköld vet inte vad han ska göra i stället men funderar på vilka jobb han kan söka och ska eventuellt studera.

– Jag har fått frågor under våren om jag vill sitta nästa mandatperiod och få fler uppdrag och så kände jag att det för min del var dags att hitta på något annat. Jag har varit aktiv politiker i 20 år.

Är du trött?

– Nej, inte på det sättet. Man ska känna att man är sugen på de där 150 procenten och för mig kände jag att det är bättre att någon annan tar över. Det är ett år kvar till valet, det är rätt beslut för mig och jag tror det är rätt beslut för partiet också.

Är det allt för tungt uppdrag?

– Nej, det är inte min bild. Men någon gång kommer man till ett läge där man känner att man uppfyllt målen man har satt upp. Nu har vi kommit en del på vägen och en del har vi klarat av. Det är inte någon större dramatik mer än att det är dags för mig att göra något annat.

Hur länge har du tänkt på det här?

– Jag har funderat av och till under våren och sedan när man väl landar i ett beslut så går det ganska fort. För mig har det varit viktigt hela tiden att politik inte blir ett jobb, det är ett uppdrag man har. För att göra både sig själv och omgivningen rättvisa så tror jag att det är rätt läge nu. Så jag har inte varit utbränd eller trött.

Hur har din familj påverkats av att du haft ett sådant här tungt uppdrag?

– Det är som många jobb nuförtiden, gränsen mellan arbetsliv och familjeliv suddas ut. Och att vara politiker är ockå en livsstil på ett sätt. Jag upplever att det har fungerat väldigt väl och det går alldeles utmärkt att kombinera med att ha barn, fru och familjeliv.

Vad ska du göra i stället?

– Jag har inget klart än. Jag ska fundera lite på vilka jobb jag kan söka. Jag har sökt studier, tidigare har jag studerat ekonomisk historia och läste en del hälso- och sjukvårdsadministration och hälsoekonomi.

Du blev nyligen invald i partistyrelsen på nationell nivå, har det med din avgång att göra?

– Nej, det är mitt huvudsakliga uppdrag har varit regionen och det är det jag har funderat på inför framtiden. Men jag tänker att jag kommer sluta med alla mina uppdrag. Det är aldrig lätt läge att sluta med politiken, det är alltid något som pågår eller ska hända.

Betyder det att du ska lämna det uppdraget också?

Man ska vara länken mellan det som händer på nationell nivå och det som händer i Östergötland och det bör vara någon som är ledande politiker i Östergötland.

Så du kommer lämna det också?

– Ja, jag tror att jag kommer lämna alla mina politiska uppdrag.

Så du siktar inte på riksdagspolitiken?

– Nej. Men jag har hållit på med politik i 20 år så det finns en uppenbar risk att jag blir sugen på att engagera mig igen på ett eller annat sätt.

Var det någon konkret händelse som gjorde att du tog beslutet?

– Nej, det är något som har vuxit fram under en tid. Och det är klart att det är svårt fatta beslut om att man inte ska kandidera, men det kändes rätt just nu.

Vad har ditt parti under din tid bidragit med?

– Jag tycker det har varit jobbigt att se att skillnaderna mellan människor har ökat så mycket de senare åren. Jag är väldigt stolt över att vi tidigt satt fokus på jämlik hälsa och sjukvård. Det är en av nyckelfaktorerna till att få ett samhälle som håller ihop. Människor ska känna att vården finns där oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har.

Har du något råd till din efterträdare?

– Se till att ha roligt och framför allt att göra det på sitt sätt.

Din avgång kommer strax inpå att regiondirektören har avgått, vad tänker du kring det?

– Det har inte med varandra att göra överhuvudtaget. Jag ska sluta efter sommaren så jag kommer att finnas kvar här fram till juni. Men vi behöver ju berätta det här nu så man kan börja med en nomineringsprocess i partiet, ha valdberedningsprocess och sedan se till att man kan kalla till en valkonferens för att välja någon ny.

När har du ditt sista fullmäktige?

– I juni och då fattar vi beslut om budget för nästa år.

Det är en stor fråga du slutar med?

– Ja, men som sagt så är det aldrig rätt läge att sluta. Man slits mellan om man gör rätt eller fel, men nu är jag glad att jag lämnar över till någon annan.