Det är en skärpning jämfört med tingsrätten som dömde honom till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel.

Det var den 12 april som barndomsvännerna hade bestämt träff i Mirum Galleria för att göra upp efter ett bråk. Gärninggsmannen, som då var 20 år, kände sig hotad av den två år yngre mannen. Han hade beväpnat sig med både en kolsyrepistol och en kniv när han begav sig till gallerian.

Direkt när han kom in genom entrén från Hagebygatan såg han 18-åringen i rulltrappan och gick till attack. Först tog han fram kolsyrepistolen och sköt 18-åringen. De drabbade sedan samman och 20-åringen hade kniven framme.

Hovrätten finner att det är utrett att det endast var den nu 21-åringen som använde kniv vid tillfället och att det var han som orsakade skadorna på 18-åringen.

21-åringen har gjort gällande att han ska frikännas eftersom han befann sig i en nödvärnssituation alternativt trodde att han befann sig i en nodvärnssituation.

Hovrätten noterar dock att 21-åringens egna uppgifter inte ger någon beskrivning av att 18-åringen agerade hotfullt innan angreppet. Tvärtom var det 21-åringen som sökte upp 18-åringen och omedelbart sköt mot honom för att sedan direkt slänga bort kolsyrepistolen och istället ta fram sin kniv.

Det fanns alltså, enligt hovrätten, inga uppgifter i 21-åringen egen berättelse som visar att han var utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp från 18-åringens sida.

Det finns inte heller något i 21-åringens beskrivning av händelseförloppet som visar att han misstog sig på någon faktisk omständighet som gjorde att han uppfattade sig själv som utsatt för ett sådant angrepp.

Hovrätten anser därför att hans invändning om att han handlade i en nödvärnssituation, eller i en inbillad nödvärnssituation, som obefogad.

Artikelbild

| Ändrad dom. Hovrätten skärper straffet för 21-åringen som knivhögg en barndomsvän i Mirum Galleria.

Hovrätten gör också bedömningen att det är ställt utom rimligt tvivel att 21-åringen uppsåtligen försökte döda 18-åringen.

Samtidigt konstaterar hovrätten att det fanns förmildrande omständigheter, eftersom 21-åringen kände sig allvarligt hotad av 18-åringen. Därför ska gärningen rubriceras som försök till dråp. Straffvärdet för brottet är sju år för en vuxen person, men eftersom gärningsmannen vid tillfället endast var 20 år, bestäms fängelsestraffet till sex år.

Hovrätten gör ingen annan bedömning av skadeståndet än tingsrätten. 21-åringen ska betala 124750 kronor i skadestånd till 18-åringen.