Det var den 1 juni 2015 som patriarken Isnatius Aphren ll kom till Norrköping för att inviga monumentet Seyfo, som ska påminna om folkmordet på bland andra assyrier och syrianer i det gamla Osmanska riket (nuvarande Turkiet) 1915–1923.

275 000 – 400 000 syrianer och assyrier beräknas ha dött i Seyfo och det finns uppgifter om att 1,5 miljoner armenier ska ha dött. Även greker föll offer.

Beslutet av att uppföra minnesmärket har överklagats av en privatperson till förvaltningsrätten i Linköping, som avslog överklagandet. Avslaget i förvaltningsrätten överklagades efter det till Kammarrätten i Jönköping. Den privatperson som överklagat förvaltningsdomens beslut anser att minnesmärket är politiskt laddat eftersom det rör en kontroversiell fråga om folkmord. Han menar att kommunen genom sitt beslut att tillåta ett monument ställt sig bakom en uppfattning som uppenbarligen väcker starka känslor hos grupper inom kommunen. " Det går inte att hedra offer utan att samtidigt skuldbelägga andra" skriver den klagande och tillägger att det varken kan anses skäligt, lämpligt eller ändamålsenligt att kommunen befattar sig med frågan. Dessutom menar han att beslutet utgör en utrikespolitisk manifestation som hör till statens exklusiva kompetensområde.

Artikelbild

| Första spadtaget. Patriarken Isnatius Aphren ll kom till för två år sedan Norrköping för att ta första spadtaget till det som är tänkt att bli ett mnument.

I sin dom skriver Kammarrätten att den faktiska innebörden av beslutet blir att kommunen godtar och på ett avgörande sätt bidrar till att ett minnesmärke med ett sådant budskap uppförs på kommunal mark. Detta måste uppfattas som att kommunen tagit ställning i folkmordsfrågan. Eftersom denna fråga är utrikespolitiskt kontroversiell, skall den emellertid enbart skötas av staten. Beslutet anses strida mot kommunallagen och ska därför upphävas.